Dodano: 12 lutego 2020 aktualizacja 24 kwietnia 2020.


Badanie techniczne „anglika” a brexit.


Badania „anglików” do końca 2020 r. W związku z ogłoszonym okresem przejściowym badania techniczne pojazdów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii, przystosowanych do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie wykonujemy do końca okresu przejściowego, który kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Od 15 sierpnia 2015 r. obowiązują przepisy (Poz. 1076, Poz. 1077), które mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11 zobowiązującego nasz kraj do rejestracji nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich samochodów osobowych z kierownicą umieszczoną po prawej stronie.

fotos
Na zdjęciu samochód wyprodukowany na rynek angielski.

Badanie techniczne pojazdu z kierownicą umieszczoną po prawej stronie a dokładnie jego pozytywny wynik jest uwarunkowany między innymi przedstawieniem dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Brexit. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r.

Okres przejściowy. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 w artykule 126 zdefiniowano okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ogłoszonej Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Okres przejściowy jest uznawany w naszym kraju na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. Poz. 1516


Informacje

image

Certyfikat rejestracji pojazdu V5C (angielski dowód rejestracyjny). Czym jest?

Dowód rejestracyjny samochodu angielskiego nazywa się V5C lub potocznie w Anglii mówi się na niego „logbook”. Dokument ten składa się z dwóch stron rozmiaru A4. Od 2010 r. Jest koloru czerwonego, wcześniej 2004-2010 był niebieski. (źródło: brentmotors.co.uk).

Opis badania

Porada techniczna w zakresie przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu. Opracowanie SITK Krosno.


Historia pojazdu (angielski CEPiK)

Strona internetowa MOT

image

Od 2005 r. Dostępna jest strona internetowa, na której można uzyskać informacje dotyczące historii konkretnego pojazdu (dotyczy Anglii, Szkocji i Walii). Po wejściu na stronę włączamy przycisk (Start now). W następnym oknie wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu, w ten sposób uzyskujemy dostęp do informacji. Między innymi, stwierdzonych usterek i napraw oraz historii przebiegu pojazdu. Numer rejestracyjny wpisujemy bez spacji.

Więcej
Ważne:

Prędkościomierz musi być umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h (kilometry na godzinę) albo jednocześnie km/h i mph (mile na godzinę).

Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz) może być wyskalowany w km (kilometry) lub mi (mile).

Podstawa:
Poz. 2022 (Warunki techniczne Rozdział 2 Wyposażenie).

fotos
Zestaw wskaźników samochodu wyprodukowanego na rynek angielski.
Ważne:

Pojazdy sprowadzone z Wielkiej Brytanii z kierownicą umieszczoną po prawej stronie będą nadal dopuszczane do ruchu.

Dotyczy to pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej co w przypadku Wielkiej Brytanii, oznacza datę pierwszej rejestracji do końca 2020 roku oraz pojazdów nowych objętych świadectwem homologacji typu WE.

Pojazdy rejestrowane w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy z dniem 01 stycznia 2021 roku nie będą spełniać warunków technicznych (o ile nie zmienią się przepisy).

Podstawa:
Poz. 1077 (zmiana warunków technicznych).

§ 1. 1) b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dopuszcza się umieszczenie kierownicy po prawej stronie pojazdu w pojeździe kategorii M1 o rodzaju samochód osobowy, nowym objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowanym na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w:.