eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

4.5.4. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.

UD UI USZ
a) Brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł, typu światła, miejsca montażu, barwy wysyłanego światła lub jego natężenia. X
b) Brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym. X X