Normy emisji spalin

Podstawa prawna: Warunki techniczne pojazdów Poz: 2022 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Pojazdy samochodowe


Silniki benzynowe

Data pierwszej rejestracji.

do dnia 30 września 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 4.5 %

od dnia 1 października 1986 r. do dnia 30 czerwca 1995 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 3.5 %

od 01 lipca 1995 do 30 kwietnia 2004

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2000-3000 min-1):
CO 0.3 %
CH 100
lambda 0.97-1.03

Przy prędkości obrotowej biegu jałowego:
CO 0.5 %
CH 100

od 01 maja 2004

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2000-3000 min-1):
CO 0.2 %
lambda 0.97-1.03

Przy prędkości obrotowej biegu jałowego:
CO 0.3 %

Nie mierzy się zawartści węglowodorów (CH).

Motocykle


Silniki benzynowe

Data pierwszej rejestracji.

do dnia 30 września 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 5.5 %

od dnia 1 października 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 4.5 %


Pojazdy z silnikiem Diesla

Ocena usterek Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 776 zał 2 poz: 8.2.2.2.

Od 01 01 2017 podstawą do określenia normy zadymienia jest informacja umieszczona na tabliczce znamionowej pojazdu (umieszczona przez producenta pojazdu) bez względu na datę pierwszej rejestracji.
pkt 3
zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie może przekraczać wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu (podstawa Zmiana warunków technicznych z maja 2016 w § 9:)
pkt 3a
w przypadku braku określenia na tabliczce znamionowej wartości, o której mowa w pkt 3, zadymienie nie może przekraczać wartości:
k= 3.0 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia (dla silnika z turbiną).
k= 2.5 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia (dla silnika wolnossącego).
k= 1.5 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia - pojazdy wyprodukowane po dniu 30 czerwca 2008 r.

Fot: Tabliczka znamionowa pojazdu wyposażonego w filtr DPF

3. KOD EMISJI SPALIN.

Dzięki niemu można odczytać, czy w danym samochodzie z silnikiem Diesla został zastosowany filtr DPF.
Jeżeli wartość w okienku wynosi 0.50 lub mniej - filtr został zamontowany.

Więcej informacji o tabliczkach
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.

Obecnie producenci pojazdów umieszczają dodatkowe naklejki serwisowe informujące o normie zadymienia jednak informacja umieszczona poza tabliczką znamionową pojazdu, z punktu widzenia obowiązujących przepisów nie może być podstawą do określenia wartości granicznych zadymienia spalin w danym pojeździe.


fotos

Jak działa system diagnostyki pokładowej OBD (ang. On-Board Diagnostic)

Lokalizator złącza OBD


OBD (test systemu „OBD” za pomocą czytnika OBDII/EOBD dotyczy silników benzynowych)

Poz. 776 zał 2 (8.2.1. Emisja spalin z silników benzynowych)

Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 1 lipca 1995 r.

Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym pojeździe prawidłowo działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są wykonane oraz czy nie występują zarejestrowane kody usterek.
Jeżeli wynik jest pozytywny, możliwe jest odstąpienie od wykonania pomiarów wieloskładnikowym analizatorem spalin.
Przy negatywnym wyniku dopuszczalne jest wykonanie testu czujników tlenu za pomocą czytnika OBDII/EOBD lub wykonanie tradycyjnego pomiaru zanieczyszczeń gazowych wieloskładnikowym analizatorem spalin i ich wynik uznać za wiążący.

Niedopuszczalne jest, aby:

końcowe wartości pomiarów zawartości tlenku węgla (CO) i węglowodorów (CH) w spalinach oraz współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) przekraczały wielkości ustalone odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 2 i w § 45 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;

wskazania czytnika informacji diagnostycznej dla systemów EOBD wykazywały jakiekolwiek kody uszkodzeń, występowały nieprawidłowości w sygnalizacji kontrolki MIL oraz działanie było niezgodne z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ Nr 83.05 („Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych przez pojazdy w zależności od wymagań paliwowych silnika”) dla pojazdów dopuszczonych do ruchu.

Interpretacja

Emisję w pojazdach wyposażonych w systemy „OBD” bada się za pomocą czytnika OBDII/EOBD.

Czynności - ocena wyników.

Wynik testu OBD pozytywny - wynik BT pozytywny.

  • Analiza spalin (analizatorem) - nie jest konieczna.

Wynik testu OBD negatywny (nie świeci kontrolka) - wynik BT pozytywny.

  • Wykonuje się test czujników tlenu za pomocą czytnika OBDII/EOBD lub przeprowadza się badanie analizatorem spalin i wynik pozytywny uznaje się za wiążący.

Pojazd, w którym system OBD wykazuje kody usterek lub nie jest możliwe połączenie czytnika z pojazdem, nie może uzyskać pozytywnego wyniku BT

Czynności - ocena wyników.

Wariant pierwszy - wynik BT negatywny (usterka związana z emisją spalin):

Wariant drugi - wynik BT negatywny:

  • Test OBD - brak możliwości uzyskania połączenia z pojazdem (wyposażonym w EOBD), wynik negatywny kod usterki (ustawodawca nie przewidział takiego przypadku).