Dodano: Czerwiec 2023 r.

fotos
Fot. eurodiagnosta.pl

Podręczniki 2023.

Nowe wydanie stan prawny na Czerwiec 2023 r.

Podręczniki zawierają kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Podręczniki można kupić bezpośrednio w Ośrodku AUTO-TRANSBUD lub przez Internet.

Więcej informacji

PORADNIK DIAGNOSTY.

Zawiera opisy zakresów i rodzaj badań, kolejność czynności oraz przykłady zaświadczeń i dokumentów wydawanych przez diagnostów łącznie z dokładnym opisem badań ADR.

W nowym poradniku opisane są najczęstsze badania od A do Z, z przykładami wydawanych zaświadczeń.

Opisano szczegółowo badanie hałasu.

Szczegółowo opisano procedury badań hamulców z przykładami obliczeń wskaźnika skuteczności hamowania.

Uzupełniono opisy rodzajów i oznaczeń opon.

Opisano zasady prawidłowego wyznaczania terminów kolejnych badań technicznych pojazdów.

Na podstawie warunków technicznych opracowano tabele, w których znajdują się dopuszczalne wymiary, masy i naciski z przykładowymi rysunkami pojazdów.

Klasyfikacje pojazdów rodzaje i przeznaczenie oraz definicje typów nadwozi.

Identyfikacja pojazdów przykłady tabliczek.

Nowe wydanie zostało wzbogacone o informacje na temat oświetlenia pojazdu z przykładami obliczeń światłości świateł oraz oznaczeń reflektorów.

Opisano badania techniczne motocykli z pomiarem geometrii.

fotos
PORADNIK DIAGNOSTY Fot. eurodiagnosta.pl

VADEMECUM DIAGNOSTY.

Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty samochodowego, a także dla wykładowców i słuchaczy studiów podyplomowych, studentów wyższych szkół technicznych, uczniów szkół średnich technicznych, uczestników kursów diagnostycznych oraz osób zajmujących się badaniami technicznymi.

Na podstawie informacji przekazanych przez uczestników egzaminów, opracowano zbiór pytań egzaminacyjnych z podaniem odpowiedzi i podstawy prawnej.

Najnowsze wydanie zawiera dokumenty urzędów dozorowych oraz producentów, jakie ma wymagać diagnosta przed rozpoczęciem badania technicznego.

Zamieszczone są również wycinki dokumentów Urzędów Dozorowych, jakie pojawiły się na egzaminach.

Podczas egzaminu praktycznego egzaminatorzy pokazują dokumenty dozorowe i proszą o stwierdzenie czy na podstawie tych dokumentów diagnosta może przystąpić do badania technicznego (dokumenty te mogą być aktualne lub celowo przeterminowane).

Pytania opisowe z ostatnich egzaminów oraz praktyczne porady dotyczące „opisówek”, badań technicznych pojazdów.

Aktualne Ustawy i rozporządzenia dotyczące badań technicznych pojazdów.

Ważne: Opracowano wyciąg istotnych zmian dla diagnostów z komentarzem autorów Vademecum.

Przykład: Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

fotos
VADEMECUM DIAGNOSTY Fot. eurodiagnosta.pl