fotos
Fot. Test tłumienia zawieszenia. Źródło: eurodiagnosta.

Dodano: 11 października 2022


Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Obowiązuje po dniu 31 października 2022 r.

Podstawa prawna:
Poz. 2066 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 7 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Podstawa Usterki katalog Porównanie


Wybrane:

Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

UD
usterki drobne – usterki niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;

UP
usterki poważne – usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;

UN
usterki niebezpieczne – usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.


Naklejki legalizacyjne tablic rejestracyjnych nie podlegają ocenie

Usunięto zapis „Tablice rejestracyjne nielegalizowane”

Brak zgodności wymiaru tablicy rejestracyjnej z wymiarem miejsca konstrukcyjnego przeznaczonego do jej montażu.

Określono kod usterki w przypadku zamontowania tablic zmniejszonych w samochodzie, który posiada miejsca odpowiednie do zamontowania tablic samochodowych.

Brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa nie więcej niż 1/3).

Uwzględniono oświetlenie LED

5.3.2.1. Pomiar skuteczności tłumienia zawieszenia (dotyczy tylko samochodu osobowego)

Pomiar obowiązkowy podczas badania okresowego


Komentarze.

Karta pojazdu nie obowiązuje - nie można identyfikować pojazdu na podstawie KP.

UP - możemy określić warunki używania pojazdu (Usterka musi zostać usunięta do 14 dni po tym terminie wykonujemy BT w pełnym zakresie i za odpowiednią opłatą).

Nieczytelny dowód rejestracyjny zatrzymujemy na podstawie zapisów w ustawie (Art. 132. 4). Nie ma zastosowania usterka 0.2 c).

Kontrola układu hamulcowego podczas pracy układu (wymaga pomocy drugiej osoby, która naciśnie pedał hamulca).

Wyciek równa się zapocenie (UD) tworzenie się kropel możliwość kapania i powstawania plam na drodze (UN).