Maj 2024

fotos
Udostępnij


Z dniem 1 czerwca 2024 r. Nie przesyłamy dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez diagnostę w SKP.

Wcześniej po fizycznym zatrzymaniu DR przez SKP, należało ten dowód odesłać do organu, który go wydał. Diagnosta nie mógł zwrócić dowodu bezpośrednio właścicielowi pojazdu.

Termin wprowadzenia nowych rozwiązań ogłasza Minister Cyfryzacji w specjalnym komunikacie. W komunikacie, który ukazał się 15 maja 2024 r. ogłoszono datę wdrożenia rozwiązań technicznych na dzień 1 czerwca 2024 r.

Obecnie w uzasadnionych przypadkach, dowód zatrzymujemy i zwracamy elektronicznie.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. (Poz. 1394):

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Art. 2 cytowanej wyżej ustawy wprowadza zmiany w ustawie PORD umożliwiające dokonanie zwrotu dowodu.

Ustawa PORD. (Tekst ujednolicony) :

Nowe brzmienie ust. 4 i zmiana w ust. 6a w art. 132 (Ustawy PORD) wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. poz. 1394)

Komunikat MC Poz. 369

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 13 maja 2024 r.
w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zgodnie z art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) określa się na 1 czerwca 2024 r.