Aktualna wersja programu PATRONAT

Udostępniona na stronie ITS

Więcej !

Nowinki programu PATRONAT

Więcej !

Przejście PROGRAMU patronat NA WERSJĘ PATRONAT 11:CEPIK, po zakończeniu pracy prosimy o pełną archiwizację środowiska na zewnętrzne nośniki – Pełna kopia folderu DIAGOGOL oraz dodatkowo prosimy zrobić kopie bezpieczeństwa (Opcje,Zakładka 7-Tools) na nośniki zewnętrzne. WŁAŚCIWA AKTUALIZACJA będzie wykonana automatycznie

Instalacja programu patronat

Więcej !

Zgłaszanie niezgodności na stronie CEPiK

Od dnia 13 listopada 2017r. do dnia 4 czerwca 2018r. podmioty zobowiązane do wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów w przypadku stwierdzenia niezgodności danych uniemożliwiającej ich wprowadzenie do ewidencji, zgłaszają tę niezgodność do administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji (tylko te - innych niezgodności nie zgłaszamy (!)

wpisujemy tylko w uwagach usterki drobne 0.2.d) lub 0.2.e) ) elektronicznie (zalecane) na adres email: niezgodnoscicepik2.0@mc.gov.pl;