eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

10. POZOSTAŁE WARUNKI DODATKOWE

10.6. Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przystosowany do ciągnięcia przyczepy

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Nieprawidłowy montaż. X
b) Brak tabliczki znamionowej. X
c) Brak oznaczenia potwierdzającego spełnienie wymagań homologacyjnych. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz