eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.1. Stan techniczny i działanie

1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Zużycie bębna lub tarczy.

Nadmierne zużycie bębna lub tarczy, rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie.
X

X
b) Zanieczyszczenie bębna lub tarczy (np. olejem, smarem).

Wpływ na działanie hamulca.
X


X
c) Brak bębna lub tarczy. X
d) Niepewne mocowanie tylnej tarczy hamulca X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz