eurodiagnosta.pl

1. UKŁAD HAMULCOWY

1.7. Elektroniczny układ hamulcowy (EBS)


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa. X
b) Kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu. X
c) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Elektroniczny system hamulcowy EBS (ang: Electronic Brake System)

EBS, czyli elektroniczny system hamulcowy to układ kontrolujący układy hamowania w samochodach ciężarowych i autobusach. Jest to zintegrowany zespół komputerowy, którego działanie opiera się na odczycie danych jazdy i wyborów kierowcy. Sterownik komputerowy na podstawie różnorodnych danych wybiera siłę i czas hamowania poszczególnych osi pojazdu lub zestawu. Oprócz tego decyduje także o uruchomieniu i sile działania retardera (spowalniacza), może też wpływać na moment hamowania silnikiem.

Źródło: Więcej informacji w materiałach źródłowych:
intercars.pl
autoexpert.pl

Fot: Kontrolka EBS

Elektroniczny interfejs pojazdu:

Określenie interfejs (pochodzi od angielskiego interface, co oznacza 'powierzchnię styku'.) jest mechanizmem lub narzędziem, które umożliwia dwukierunkową komunikację między urządzeniami lub komunikację człowieka i maszyny.

Interfejs może być fizyczny, graficzny lub mieszany.

Interfejs fizyczny wykorzystuje do komunikacji złącza, protokoły, przełączniki, przyciski, manipulatory, lampki.
Interfejs graficzny GUI ( Graphic User Interface ) pozwala na interakcję poprzez elementy graficzne takie jak okna, ikony, tekstowe łącza interaktywne wyświetlane na monitorze montowanym w pojeździe (przeważnie jest to graficzny wyświetlacz systemu multimedialnego pojazdu).

Elektroniczny interfejs pojazdu jest tworzony w celu ułatwienia komunikacji z systemami. Zasadniczym celem interfejsu jest przekazanie jak największej ilości informacji przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Do połączenia z elektronicznym systemem pojazdu przy pomocy interfejsu fizycznego (gniazda) stosuje się również urządzenia peryferyjne takie jak np. urządzenie skanujące OBD (ang: On-Board Diagnostics).

Fot: Mercedes-Benz EQS Hyperscreen Źródło: mbusa.com

Fot: Interfejs fizyczny pojazdu.