eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.1. Światła drogowe i mijania

4.1.1. Stan i działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa nie więcej niż 1/3).

Pojedyncze światła/źródła światła; w przypadku LED poważnie pogorszone działanie.
XX
b) Niewielkie uszkodzenie układu projektowego (odbłyśnik i soczewka).

Poważne uszkodzenie układu projektowego lub jego brak (odbłyśnik i soczewka).
X


X
c) Niepewne mocowanie światła. X
d) Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
e) Niejednakowa barwa lub barwa inna niż biała. X
f) Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
g) Brak lub niedziałanie świateł drogowych (jeżeli są wymagane). X
h) Brak lub niedziałanie świateł mijania. X
i) Przełączenie świateł drogowych na światła mijania nie powoduje wyłączenia wszystkich świateł drogowych. X
j) Przełączenie świateł mijania na światła drogowe nie powoduje włączenia co najmniej jednej pary świateł drogowych. X
k) Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania. X
l) Brak lub niedziałanie kontrolnego sygnału włączenia świateł drogowych. X
m) Reflektor nieprawidłowo zamocowany. X
n) Źródło światła (np. żarówka) niekompatybilne z obudową reflektora. X
o) Reflektor świateł mijania nieprzeznaczony do ruchu prawostronnego – w oznaczeniu homologacyjnym reflektora strzałka skierowana tylko w prawo od diagnosty znajdującego się na wprost światła; dotyczy pojazdu konstrukcyjnie przystoso- wanego do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu). X
p) Brak asymetryczności świateł mijania i oświetlenia drogi po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposażonego w światła mijania z żarówkami halogenowymi, nie dotyczy motocykla zarejestrowanego po dniu 31 grudnia 2009 r X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.