eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.3. Światła hamowania „stop”

4.3.2. Przełączniki

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 rozporządzenia o warunkach technicznych.

Opóźnione działanie.

Przełącznik nie działa w ogóle.
XX


X
b) Nieprawidłowe działanie przełącznika. X
c) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X
d) Funkcje aktywacji świateł podczas hamowania awaryjnego nie działają lub działają nieprawidłowo. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.