eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

4.5.2. Ustawienie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Pomiar ustawienia na ławie pomiarowej za pomocą przyrządów do kontroli ustawienia świateł.
UD UP UN
Wartość ustawienia światła przeciwmgłowego przedniego w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm/10 m w górę lub w dół.

Granica światła i cienia powyżej granicy światła i cienia świateł mijania.
XX

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.