eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

4.5.3. Przełączniki

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
Przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

Przełącznik nie działa.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.