eurodiagnosta.pl

4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

4.5.4. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł, typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia. X
b) Układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
c) Brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.