eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.2. Koła i opony
5.2.2.1. Zawieszenie kół, zwrotnice, wahacze, łożyska

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna kół, zwrotnic i wahaczy podczas energicznego szarpania kołem w kierunku pionowym oraz dookoła zwrotnicy.
UD UP UN
a) Pęknięcia lub odkształcenia osi. X
b) Pęknięcia lub widoczne odkształcenie zwrotnic lub wahaczy. X
c) Nadmierny luz: na sworzniu zwrotnicy, na sworzniach wahaczy, w łożyskach kół. X
d) Naprawy osi zwrotnic lub wahaczy wykonane techniką spawania lub zgrzewania. X
e) Zgrzyty w łożysku wskazujące na uszkodzenie łożyska. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz