eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

5.2.3. Opony

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna. Pojazd ustawiony na kanale przeglądowym lub dźwigniku. Pomiar i regulacja ciśnienia powietrza w kołach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
UD UP UN
a) Rozmiar opony, znak homologacji, indeks nośności lub indeks prędkości lub znak homologacji niezgodne z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Niewystarczający indeks nośności lub prędkości w odniesieniu do faktycznego zastosowania, opona dotyka innych nieruchomych części pojazdu, co ma wpływ na bezpieczną jazdę.
X
X
b) Różne rozmiary opon na tej samej osi lub na kołach bliźniaczych. X
c) Opony o różnej budowie (radialna/diagonalna) na tej samej osi. X
d) Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są zamontowane opony:
– diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
– diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem.
X
e) Znaczące uszkodzenie lub przecięcie opony.

Widoczny lub uszkodzony kord opony.
X

X
f) Wskaźnik pokazuje graniczne zużycie bieżnika opony.

Głębokość rzeźby bieżnika opony niezgodna z przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych.
X

X
g) Opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (elastyczne fartuchy przeciwbłotne).

Opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (bez wpływu na bezpieczną jazdę).
X


X
h) System monitorowania ciśnienia w oponie źle działa lub opona wyraźnie niedopompowana (o ile pojazd jest w niego wyposażony).

Nie działa (o ile pojazd jest wyposażony).
XX
i) Opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.

Pogłębienie bieżnika opony przez nacięcie poniżej dopuszczalnej granicy lub odsłonięta osnowa opony.

Bieżnikowanie wpływa na warstwę ochronną kordu.
X


X


X
j) Opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz przeciwślizgowymi elementami metalowymi. X
k) Na osi zamontowane są opony nieprzeznaczone dla danego rodzaju osi (napędowa, nienapędowa itd.). X
l) Opona uszkodzona (przebita, nieszczelna). X
m) Opony różnej konstrukcji na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z zastrzeżeniem że na kołach jednej osi pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika. X
n) Opony niezaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika – o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości środkowej części opony. X
o) Opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę albo odkształcone. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz