eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.2. Kabina i nadwozie
6.2.2. Mocowania

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna pojazdu na kanale przeglądowym lub na dźwigniku.
UD UP UN
a) Niepewne mocowania nadwozia lub kabiny.

Wpływ na stabilność.
X

X
b) Wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwozia. X
c) Niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia oraz w przypadku gdy są symetryczne.

Niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia w takim stopniu, że poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego.
XX
d) Nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego.

Pogorszona stabilność.
X


X
e) W samochodzie ciężarowym brak trwałej przegrody o odpowiedniej wytrzymałości rozdzielającej pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej (o ile jest wymagana). X
f) Brak kabiny lub ramy ochronnej do ciągnika rolniczego (o ile jest wymagana). X
g) Uszkodzenia zwiększające ryzyko uwięzienia pasażerów lub poranienia przechodniów w razie wypadku. X
h) Brak zabezpieczenia pokrywy przedniej przed samoczynnym otwarciem. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz