eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.3. Ogranicznik naprężenia pasów bezpieczeństwa

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Brak ogranicznika lub ogranicznik niezgodny z typem pojazdu. X
b) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz