eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.13. System eCall (jeżeli jest zamontowany/wymagany)
7.13.2. Stan

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu – o ile jest to możliwe.
UD UP UN
a) Uszkodzenie systemu lub jego elementów. X
b) Wskaźnik awarii systemu eCall wskazuje dowolny rodzaj awarii w systemie. X
c) Awaria elektronicznego modułu sterującego systemu eCall. X
d) Awaria urządzenia komunikacyjnego w sieci telefonii ruchomej. X
e) Awaria sygnału GPS. X
f) Niepodłączone elementy audio. X
g) Źródło zasilania niepodłączone lub niewystarczająco naładowane. X
h) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

W każdym nowym modelu samochodu homologowanym po 31 marca 2018 r. system eCall 112 musi być obowiązkowo zainstalowany. Ten obowiązek dotyczy zarówno samochodów osobowych z maksymalnie 8 miejscami siedzącymi, jak i lekkich samochodów użytkowych.

Modele homologowane przed 1 kwietnia 2018 mogą być nadal produkowane bez eCall.

Podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu wyposażonego w system eCall nie ma potrzeby inicjowania połączenia alarmowego.

Więcej informacji o systemie eCall