eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.5. Poduszki powietrzne (jeśli zainstalowane w pojeździe)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Brak poduszek lub poduszki niezgodne z typem pojazdu. X
b) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X
c) Poduszka wyraźnie w sposób oczywisty nie działa. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz