eurodiagnosta.pl

3. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAKSÓWKA

3.1. Taksówka


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

Oględziny.


fot

Badania techniczne taksówek.
więcej...


UD UP UN
1.

Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.

X
2. Brak gaśnicy, apteczki, koła zapasowego lub koła dojazdowego lub zestawu naprawczego. X
3. Światło „TAXI” nieprawidłowo podłączone lub umieszczone. X
4. Napisy niezwiązane z działalnością przewoźnika umieszczone na świetle „TAXI”. X