eurodiagnosta.pl

5. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU DO NAUKI JAZDY I POJAZDU DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

5.1. Pojazd do nauki jazdy i egzaminowania


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

Oględziny.

UD UP UN
1. Brak dodatkowego pedału hamulca roboczego. X
2. Brak dodatkowych lusterek wstecznych. X
3. Brak koła zapasowego oraz apteczki. X
4. Nieogrzewana tylna szyba (w samochodzie osobowym). X
5. Brak wymaganego oznakowania. X
6. Brak innego szczegółowego, dodatkowego wyposażenia, w zależności od rodzaju pojazdu. X