fotos
Fot.Dystybutor paliwa (Źródło: eurodiagnosta)

Pojazdy kompatybilne z benzyną „E10”
Listę opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez producentów należących do ACEA.

Materiał źródłowy ACEA

fotos
Fot. (Źródło: klimat.gov.pl)

Sprawdź czy twój pojazd jest kompatybilny z benzyną E10 w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wyszukiwarka
1. Ważne uwagi dotyczące pełnej listy poniżej

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie jakości paliw (1) wprowadziła nową specyfikację rynkową benzyny, która od 1 stycznia 2011 r. może zawierać do 10% objętościowych etanolu (10% obj.). Taka benzyna jest powszechnie znana jako „E10”.

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu na rynek takiego paliwa zeleży od konkretnego kraju Unii Europejskiej i dystrybutorów paliw.
Jak dotąd bęnzynę E10 wprowadzono jedynie w kilku krajach Europy.

Dla pojazdów wyposażonych w silnik o zapłonie iskrowym (benzynowym) wprowadzonych na rynek UE, lista ta wskazuje ich kompatybilność (lub jej brak) z zasilaniem benzyną E10.

2. Notatka

W krajach, które oferują benzynę E10, należy sprawdzić przed zatankowaniem, czy dany pojazd jest przystosowany do benzyny E10.
Jeżeli przez pomyłkę wlałeś benzynę E10 do pojazdu, który nie został uznany za zgodny ze specyfikacją do stosowania benzyny E10, zaleca się kontakt z lokalnym sprzedawcą pojazdów danej marki lub firmą świadczącą pomoc drogową, która może zalecić opróżnienie zbiornika paliwa.

Jeżeli zaistnieje konieczność spuszczenia paliwa ze zbiornika należy upewnić się, że zrobi to kompetentny serwis a zbiornik zostanie napełniony odpowiednią dla tego pojazdu klasą benzyny.

Właściciel pojazdu jest odpowiedzialny za zapewnienie tankowania pojazdu właściwym rodzajem paliwa zgodnie z zaleceniami producenta.

Właścicielom, którzy mają problemy podczas korzystania z benzyny E10, zaleca się skontaktowanie z lokalnym przedstawicielem producenta pojazdów i zamiast paliwa E10 używać benzyny 95 RON (lub 98 RON) oznaczone literą „E5” (lub bez żadnego specjalnego dodatkowego oznaczenia).

3. Inne informacje

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie jakości paliwa (1) wymagała, aby państwa członkowskie UE oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)2, wprowadzające benzynę E10 zapewniły wystarczającą ilość paliwa dla starszych pojazdów o zawartości do 5% objętościowo etanolu („E5”).
Dlatego też należy nadal mieć dostęp do benzyny, która może zawierać do 5% obj. zawartość etanolu (E5), tj. patrz tabela 2 normy EN228(3).

Ponadto ogólnym wymaganiem jest, aby paliwa zawierające dodatki metaliczne nie były stosowane. Dyrektywa w sprawie jakości paliwa (1) wymaga stosowania etykiety dotyczącej dodatku metalicznego zawartego w paliwie, która jest wyraźnie widoczna w każdym miejscu w którym znajduje się informacja określająca rodzaj paliwa. Etykieta powinna zawierać następującą treść: „Zawiera dodatki metaliczne”.


1 Dyrektywa 2009/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE w zakresie specyfikacji benzyny, oleju napędowego i oleju napędowego oraz wprowadzenia mechanizmu monitorowania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie specyfikacji paliwa wykorzystywanego przez statki żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę 93/12/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Unia L140 z 5.6.2009, s. 88.

Dyrektywa 2009/30/WE
4. Dodatkowa uwaga dotycząca liczby oktanowej benzyny

Należy pamiętać, że kompatybilność pojazdu z benzyną zależy zarówno od liczby oktanowej i zawartości etanolu. W zależności od dostawcy paliwa może to być w przypadku, gdy E5 jest oferowany jako 95 RON (oktan) lub 98 RON (zwykle po wyższej cenie).

Należy spełnić zalecane wymagania dotyczące liczby oktanowej oraz zawartości etanolu dla danego pojazdu. Zawartość etanolu w benzynie nie może przekraczać granicy zgodności. W razie wątpliwości, kierowcom zaleca się skontaktowanie ze sprzedawcą pojazdu. Informacje dotyczące zalecanego paliwa można zazwyczaj znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

5. Identyfikatory pojazdu i dystrybutora paliwa

Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie jakości paliwa (1) stanowi, że „[państwa członkowskie] zapewniają odpowiednie informacje dla konsumentów na temat zawartości biopaliwa w benzynie oraz, w szczególności dotyczące właściwego stosowania różnych mieszanek benzyny”. Dlatego jeśli sprzedawane są różne paliwa, klient musi być w stanie rozróżnić każde z nich. Pod tym względem tam, gdzie stacje benzynowe mogą oferować zarówno benzynę E5, jak i E10 (spełniającą normę EN228), należy zastosować charakterystyczne oznakowanie dystrybutora paliwa, aby umożliwić klientom nowych i starszych pojazdów benzynowych zatankować benzynę zgodną z przeznaczeniem dla danego pojazdu.

Odpowiedź na obawy klientów dotyczące „Jakie paliwo mogę zatankować do mojego pojazdu?”, Art. 7 dyrektywy 2014/94/UE (4) wprowadza nowe wymagania dotyczące oznakowania nowych pojazdów i dystrybutorów paliwa, aby zapewnić klientom jasne informacje na temat kompatybilności ich pojazdów odnośnie stosowanego paliwa. Na podstawie tego wymogu prawnego przyjęto normę europejską EN16942 (5), która zapewnia nowy protokół dla „identyfikatorów paliwa”, w związku z powyższym klient musi jedynie sprawdzić ten sam identyfikator paliwa wokół klapki/korka wlewu paliwa w swoim pojeździe i na dyszy dystrybutora paliwa.

Informacje na temat nowych identyfikatorów paliw znajdują się w broszurach poniżej:

Często zadawane pytania / Informacje dla konsumentów

ACEA

Często zadawane pytania / Informacje dla dystrybutorów

ACEA

Źródło: ACEA

fotos
Fot. (Źródło: fuel-identifiers.eu)

2 Wielka Brytania zezwoliła na sprzedaż benzyny E10 od 1 września 2021 r.

3 Paliwa samochodowe – Benzyna bezołowiowa – wymagania i metody badań, EN228.

6. Historia aktualizacji

9 marca 2011 Zaktualizowano o dodatkowe informacje na temat samochodów marki Skoda.

14 marca 2011 Zaktualizowano o dodatkowe informacje na temat samochodów marki Audi.

29 lipca 2011 Zaktualizowano o dodatkowe informacje na temat GM Cadillac, Corvette i Samochody typu Hummer.

12 lipca 2012 Zaktualizowano o dodatkowe informacje na temat samochodów GM Chevrolet

6 sierpnia 2012 Aktualizacja informacji o samochodach marki Ford.

30 października 2012 Aktualizacja informacji o samochodach Mazda.

29 marca 2013 Aktualizacja informacji o samochodach Alfa Romeo i dodatkowe informacje w samochodach grupy Fiat (Chrysler).

29 sierpnia 2018 Kompletna aktualizacja listy kompatybilności E10.

15 grudnia 2021 Kompletna aktualizacja listy kompatybilności E10.


4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L307, 28.10.2014, s.1

5 Norma europejska (CEN) EN16942, Paliwa – Identyfikacja kompatybilności pojazdu – Graficzne wyrażenie informacji dla konsumentów.

BMW

BMW

Wszystkie modele BMW z silnikiem benzynowym są dopuszczone do stosowania benzyny E10, niezależnie od roku produkcji producenta, lecz należy przestrzegać wymaganej minimalnej liczby oktanowej zgodnie z instrukcja obsługi.

MINI

E10 jest dopuszczone do użytku we wszystkich modelach MINI z silnikiem benzynowym po ponownym wprowadzeniu na rynek marki MINI w roku 2000.

ROLLS ROYCE

E10 jest dopuszczony do użytku we wszystkich modelach Rolls Royce’a, począwszy od roku modelowego 2003, czyli wprowadzenia na rynek modelu Phantoma.

DAIMLER

MERCEDES-BENZ

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w zdecydowanej większości pojazdów Mercedes Benz zasilanych benzyną silniki, z wyjątkiem:

 • Wtrysk bezpośredni pierwszej generacji C200 CGI (W203), seria CLK 200 CGI (C209) lata 2002 – 2005;
 • Modele nie wyposażone w katalizatory trójdrożne, modele wyposażone w katalizator trójdrożny katalizatorów lub produkowane przy użyciu gaźnika. Są to głównie pojazdy starsze niż 25 lata.

SMART

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Smart z silnikiem benzynowym.

MAYBACH

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Maybach.

FIAT CHRYSLER (Grupa FCA)

ALFA ROMEO

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich nowych modelach Alfa Romeo produkowanych z silnikami benzynowymi od 1 stycznia 2011r.

Ponadto benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania w następujących modelach Alfa Romeo zasilanych benzyną silniki:

 • MiTo (wszystkie silniki)
 • Giulietta (wszystkie silniki)
 • 159: 1,8 16 V, 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6
 • Brera: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6
 • Spider: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6
 • 8C: 4,7 32 V

FIAT

Benzyna E10 jest dopuszczona do wszystkich pojazdów marki Fiat z silnikami benzynowymi spełniającymi normę emisji spalin Euro 3 lub nowsze, począwszy od roku modelowego 2000, z wyjątkiem następujących pojazdów:

 • Barchetta: 1,8 16 V
 • Brawo/Brawa (182): 1,6 16 V
 • Doblo: 1,6 16 V
 • Mare: 1,6 16 V, 2,0 16 V
 • Multipla: 1,6 16V
 • Palio: 1,6 16 V
 • Punto (188): 1,8 16V
 • Stilo: 1,6 16 V (1,596 cm3), 1,8 16 V, 2,4 20 V

LANCIA

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Lancia z silnikami benzynowymi spełniającymi normę emisji spalin Euro 3 począwszy od roku modelowego 2000, z wyłączeniem następujących pojazdów:

 • Lybra: 1,6 16 V, 1,8 16 V, 2,0 20 V
 • Teza: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V

CHRYSLER

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w następujących modelach Chrysler Group z silnikami benzynowymi:

 • Chrysler 300 C (LX) - wszystkie silniki
 • Chrysler 300 M (LR) - wszystkie silniki
 • Chrysler Grand Voyager (RT) – wszystkie silniki
 • Chrysler Neon (PL) - wszystkie silniki
 • Chrysler PT Cruiser (PT) – wszystkie silniki
 • Chrysler Sebring (JR) – wszystkie silniki
 • Chrysler Sebring (JS) – wszystkie silniki
 • Chrysler Stratus (JA, JX) - wszystkie silniki
 • Chrysler Voyager (GS) – wszystkie silniki
 • Chrysler Voyager (RG) – wszystkie silniki

DODGE

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w następujących modelach Dodge'a z silnikami benzynowymi:

 • Dodge Avenger (JS) – wszystkie silniki
 • Dodge Caliber (PK) - wszystkie silniki
 • Dodge Journey – wszystkie silniki
 • Dodge Nitro (KJ) - wszystkie silniki

JEEP

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w następujących modelach Jeepa z silnikami benzynowymi:

 • Jeep Cherokee (KJ) - wszystkie silniki
 • Jeep Cherokee (XJ) - wszystkie silniki
 • Jeep Cherokee (KL) - wszystkie silniki
 • Jeep Commander (WH) - wszystkie silniki
 • Jeep Compass (PK) - wszystkie silniki
 • Jeep Compass (MX) - wszystkie silniki
 • Jeep Grand Cherokee (WH) - wszystkie silniki
 • Jeep Grand Cherokee (WJ) - wszystkie silniki
 • Jeep Grand Cherokee (WK) - wszystkie silniki
 • Jeep Patriot (PK) - wszystkie silniki
 • Jeep Renegade (BU) - wszystkie silniki
 • Jeep Wrangler (JK) - wszystkie silniki
 • Jeep Wrangler (TJ) – wszystkie silniki

FORD

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich modelach Forda z napędem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r., z wyjątkiem:

 • Ford Mondeo 1.8 SCI od 2003 do 2007.

Powyższe zestawienie nie obejmuje importu indywidualnego niezatwierdzonego przez Ford Europa.

JAGUAR - LAND ROVER

JAGUAR

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach marki Jaguar z silnikami benzynowymi, począwszy od modelu rok 1992.

LAND ROVER

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach Land Rover z silnikami benzynowymi, począwszy od roku modelowego 1996.

HONDA

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach wyposażonych w silniki benzynowe wyposażone w elektroniczne sterowanie układem wtrysku paliwa (HONDA PGM-FI).

HYUNDAI MOTOR EUROPE / KIA / GENESIS

Wszystkie samochody marki Hyundai z silnikiem benzynowym mogą być zasilane benzyną E10.

Wszystkie samochody Kia z silnikiem benzynowym mogą być zasilane benzyną E10.

Wszystkie samochody Genesis z silnikiem benzynowym mogą być zasilane benzyną E10.

PSA

PEUGEOT, CITROËN, DS

Od 1 stycznia 2000 wszystkie samochody z silnikami benzynowymi są zgodne z normą E10 (EN228).

OPEL-VAUXHALL

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach marki Opel-Vauxhall z silnikami benzynowymi, z wyjątkiem poniższych:

Modele z silnikiem benzynowym o pojemności 2,2 litra z bezpośrednim wtryskiem paliwa, kod silnika: Z22YH (Vectra, Signuma, Zafira).

GENERAL MOTORS

CADILLAC

Poniższe modele Cadillaca wyposażone w silnik benzynowy i regulowany katalizatorem sterownik oraz sondę lambda mogą być zasilane benzyną E10:

 • Cadillac BLS
 • Cadillac CTS
 • Cadillac CTS-V
 • Cadillaca Eldorado
 • Cadillac Seville STS i SLS
 • Cadillaca SRX
 • Cadillac STS
 • Cadillac STS-V
 • Cadillac XLR
 • Cadillac XLR-V
 • Cadillac Escalade
 • Hybryda Cadillaca Escalade

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Cadillac, e-mail: cadillac.europe@gm.com, bezpłatny telefon międzynarodowy 00800 8680 88006.

CHEVROLET

Wszystkie pojazdy Chevroleta produkowane od roku modelowego 2006 spełniające normę emisji spalin Euro 4 mogą być zasilane benzyną E10:

 • Aveo / Kalos – od 2005 roku
 • Captiva – wszystkie
 • Cruze/Orlando – wszystkie
 • Epika – wszystkie
 • Matiz – od 2006 roku
 • Nubira / Lacetti – od 2006 roku
 • Tacuma / Rezzo – od 2006 roku
 • Spark – wszystkie

Informacje te dotyczą pojazdów w stanie oryginalnym. Przydatność benzyny E10 może mieć wpływ, szczególnie w starszych samochodach marki Chevrolet, w wyniku stosowania nieoryginalnych części lub poprzez konwersję.

W przypadku stosowania dodatków do paliwa należy przestrzegać wskazówek producenta dodatków.

CORVETTE

Poniższe modele Corvette wyposażone w silnik benzynowy i regulowany katalizatorem sterownik oraz sondę lambda mogą być zasilane benzyną E10:

 • Corvette C4
 • Corvette C5
 • Corvette C6
 • Corvette Z06
 • Corvette Grand Sport
 • Corvette ZR1

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Corvette, e-mail corvette.europe@gm.com, bezpłatny telefon międzynarodowy 00800 8680 88006.

HUMMER

Poniższe modele Hummerów wyposażone w silnik benzynowy i regulowany katalizatorem sterownik oraz sondę lambda mogą być zasilane benzyną E10:

 • Hummer H2
 • Hummer H2T
 • Hummer H3
 • Hummer H3T

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta HUMMER, e-mail: hummer.europe@gm.com, międzynarodowy bezpłatny telefon 00800 8680 88006.


6 Połączenia z sieci komórkowych mogą być płatne. Skontaktuj się ze swoim operatorem telefonii komórkowej.

RENAULT

ALPINE

E10 jest dopuszczony do stosowania we wszystkich pojazdach Alpine napędzanych benzyną, sprzedawanych od marca 2018 r.

DACIA

E10 jest dopuszczony do stosowania we wszystkich pojazdach Dacia napędzanych benzyną.

RENAULT

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach benzynowych Renault sprzedawanych od 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem następujących modeli:

 • Renault 19
 • Megane 1 z 2,0-litrowym silnikiem benzynowym F5R 700 z bezpośrednim wtryskiem
 • Megane 1 z 2,0-litrowym silnikiem benzynowym F5R 740 z bezpośrednim wtryskiem
 • Laguna 2 z 2,0-litrowym silnikiem benzynowym F5R 782 z bezpośrednim wtryskiem

oraz następujące modele wprowadzone na rynek w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2002 r.:

 • Laguna 2 z 2,0-litrowym silnikiem F4R 764 Turbo
 • Laguna 2 z 2,0-litrowym silnikiem F4R 765 Turbo
 • Espace 4 z 2,0-litrowym silnikiem F4R 790 Turbo
 • Espace 4 z silnikiem 2,0 l F4R 794 Turbo
 • Velsatis z 2,0-litrowym silnikiem F4R 762 Turbo
 • Velsatis z 2,0-litrowym silnikiem F4R 763 Turbo
 • Avantime z 2,0-litrowym silnikiem F4R 760 Turbo
 • Avantime z 2,0-litrowym silnikiem F4R 761 Turbo

TOYOTA MOTOR EUROPA

TOYOTA

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach benzynowych Toyoty wyprodukowanych od stycznia 1998 r., z wyjątkiem poniższych:

 • Avensis 2,0 litra z silnikiem 1AZ-FSE wyprodukowanym w okresie od lipca 2000 do października 2008.
 • Avensis 2,4 litra z silnikiem 2AZ-FSE wyprodukowanym w okresie od czerwca 2003 do października 2008.

LEXUS

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich europejskich modelach benzynowych Lexusa wyprodukowanych od stycznia 1998 r., z wyjątkiem poniższych:

 • IS250 2,5 litra V6 z silnikiem 4GR-FSE wyprodukowanym w okresie od sierpnia 2005 do września 2007.
 • GS300 3,0 litra V6 z silnikiem 3GR-FSE silnikowym w okresie od stycznia 2005 do września 2007.
 • LS460 4,6 litra V8 z silnikiem 1UR-FSE oryginalnym w okresie sierpnia 2006 do września 2007.

VOLKSWAGEN

AUDI

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Audi napędzanych benzyną, z wyjątkiem poniższych:

Silniki z wtryskiem bezpośrednim pierwszej generacji:

 • Audi A2 1.6 FSI, roczniki 2003-2005
 • Audi A3 1.6 FSI, rok modelowy 2004
 • Audi A3 2.0 FSI, rok modelowy 2004
 • Audi A4 2.0 FSI, roczniki 2003-2004

Modele Audi A4 Sedan z silnikiem benzynowym i ogrzewaniem postojowym OEM, z lat modelowych 2001-2008.

E10 nie nadaje się do stosowania w sezonie grzewczym w krajach z chłodniejszym klimatem.

Modele Audi A4 Avant z silnikiem benzynowym i ogrzewaniem postojowym OEM z lat modelowych 2002- 2008. E10 nie nadaje się do stosowania w sezonie grzewczym w krajach z chłodniejszym klimatem.

PORSCHE

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w pojazdach Porsche z silnikami benzynowymi od modelu z 1998 roku oraz wszystkie modele Boxstera z silnikami benzynowymi od roku modelowego 1997.

Carrera GT nie jest dopuszczony do stosowania z benzyną E10.

SEAT

Z nielicznymi wyjątkami benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach SEAT-a wyposażonych w silniki benzynowe.

Wyjątkiem są następujące modele z pierwszą generacją silników FSI:

 • Toledo 2.0 FSI (110 kW) „BLR” produkowany od września 2004 do listopada 2005 (rok modelowy 2005/6).
 • Leon 2.0 FSI (110 kW) „BLR” produkowany od lipca 2005 do listopada 2005 (model rok 2006).
 • Altea 2.0 FSI (110 kW) „BLR” produkowana od maja 2004 r. do listopada 2005 r. (rok modelowy 2005/6).

ŠKODA

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich pojazdach marki Škoda z silnikami benzynowymi z wyjątkiem:

Silniki Felicia 1,3 litra OHV (40 kW i 50 kW) stosowane w modelach Felicia roczniki produkcji 1994 do 2001 oraz w modelach samochodów wcześniejszych.

Istnieje możliwość modernizacji tych silników, aby były kompatybilne z benzyną E10 – zaleca się skonsultowanie ze sprzedawcą.

VOLKSWAGEN

Z nielicznymi wyjątkami, benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich pojazdach Volkswagena z silnikami benzynowymi.

Wyjątkiem są następujące modele z pierwszą generacją silników FSI:

 • Lupo 1.4 (77 kW) produkowany od sierpnia 2000 do listopada 2003 (rok modelowy 2001 - 2004).
 • Polo 1.4 FSI (63 kW) produkowane od lutego 2002 do czerwca 2006 (rok modelowy 2002 - 2006).
 • Golf IV 1.6 FSI (81 kW) produkowany od listopada 2001 do maja 2004 (rok modelowy 2002 - 2004).
 • Golf IV Variant 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 do października 2006 (model lata 2002 - 2006).
 • Bora 1.6 FSI (81 kW) produkowana od października 2001 do września 2005 (rok modelowy 2002 - 2005).
 • Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) produkowany od października 2001 do września 2005 (model lata 2002-2005).
 • Golf V 1.4 FSI (66 kW) produkowany od listopada 2003 do listopada 2004 (rok modelowy 2004 - 2005).
 • Golf V 1.6 FSI (85 kW) produkowany od sierpnia 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004).
 • Golf V 2.0 FSI (110 kW) produkowany od stycznia 2004 do maja 2004 (rok modelowy 2004).
 • Touran 1.6 FSI (85 kW) produkowany od listopada 2002 do maja 2004 (rok modelowy 2003 - 2004).
 • Touran 2.0 FSI (110 kW) produkowany od października 2003 do maja 2004 (rok modelowy 2004).

VOLVO

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich wprowadzonych na rynek samochodach Volvo z silnikami benzynowymi od 1976 roku.

Benzyna E10 nie jest dopuszczona do ograniczonej liczby modeli S/V40 z silnikami benzynowymi produkowanych w połowie lat 90-tych z silnikiem typu 1.8 GDI.


Pojazdy producentów zrzeszonych w JAMA(7) (Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), wyposażone w silniki benzynowe kompatybilne z benzyną „E10”.

DAIHATSU

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku w następujących modelach z silnikami benzynowymi:

 • Cuore L276: od daty produkcji 25 kwietnia 2008*.
 • Trevis L651: od daty produkcji 8 maja 2008*.
 • Siroin M3#: od wprowadzenia na rynek.
 • Materia M4#: od wprowadzenia na rynek.
 • Terios J2#: od wprowadzenia na rynek.
 • Copen L881: od daty produkcji 25 kwietnia 2008*.

* Skontaktuj się z dealerem lub dystrybutorem Daihatsu w celu potwierdzenia zgodności poszczególnych egzemplarzy z E10.

NISSAN

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi od 1 stycznia 2000 roku.

MAZDA

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wprowadzonymi na rynek po roku 2002, Mazda6 (GG/GY) z roku 2002 i wprowadzone później modele z silnikami benzynowymi.

MITSUBISHI

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi, z wyjątkiem tych wyposażonych w silnik GDI (bezpośredni wtrysk benzyny) do modeli z 2007 roku.

Subaru

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 1991.

SUBARU

Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 Stycznia 1991.

SUZUKI

Benzyna E10 jest dopuszczona do stosowania we wszystkich produkowanych obecnie modelach z silnikami benzynowymi.

W przypadku starszych modeli zapoznaj się z instrukcją obsługi.


7 Japońskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (JAMA) współpracowało z ACEA w zakresie: publikacja tej listy E10 dla pojazdów wyprodukowanych przez członków JAMA.