Regulamin

Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony. Regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grup osobowych.Wikipedia