fotos
Fot 1. eCall Toyota Źródło: eurodiagnosta.

Dodano: 7 listopada 2022


System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

W każdym nowym modelu samochodu homologowanym po 31 marca 2018 r. system eCall 112 musi być obowiązkowo zainstalowany. Ten obowiązek dotyczy zarówno samochodów osobowych z maksymalnie 8 miejscami siedzącymi, jak i lekkich samochodów użytkowych.

Modele homologowane przed 1 kwietnia 2018 mogą być nadal produkowane bez eCall.

Komunikat TDT

Transportowy dozór techniczny (TDT) opracował i udostępnił na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall.

Strona internetowa TDT. Ważne komunikat został uaktualniony.

Wykaz uaktualniony z dnia 19 stycznia 2023 r.


Czym jest system eCall

eCall to system używany w pojazdach w całej UE, który w razie poważnego wypadku automatycznie wybiera bezpłatny numer alarmowy 112.

eCall działa na terenie całej unii europejskiej Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii.

Centrum obsługi systemu może zdalnie identyfikować różne parametry pojazdu i odpowiednio kierować akcję ratunkową.

System informuje między innymi:

  • Gdzie znajduje się pojazd,
  • ile osób jest w samochodzie,
  • do jakiego rodzaju kolizji doszło
Przekazuje do centrum:
  • Czas zdarzenia
  • Rodzaj aktywacji systemu
  • Numer VIN pojazdu
  • Typ układu napędowego

fotos
Fot. 2. Centrum eCall Źródło: Opel.

System eCall można również uruchomić ręcznie naciskając odpowiedni przycisk.

Przycisk systemu e-Call może być zabezpieczony przed niezamierzonym użyciem.

fotos
Fot. 3. eCall Toyota Źródło: eurodiagnosta.
fotos
Fot. 4. eCall BMW Źródło: eurodiagnosta.
fotos
Fot. 5. eCall BMW Źródło: eurodiagnosta.

Elektroniczny interfejs pojazdu informuję kierowcę o stanie systemu eCall.

Informacje wyświetlane za pomocą elektronicznego interfejsu pojazdu – instrukcja obsługi systemu eCall (Przykład eCall BMW).

fotos
Fot. 6. eCall BMW Źródło: eurodiagnosta.
fotos
Fot. 7. eCall BMW Źródło: eurodiagnosta.

Połączenie ręczne.

Wezwanie alarmowe można anulować w ciągu pięciu sekund (Przykład eCall BMW).

Jeśli wezwanie nie zostanie anulowane, odezwie się operator systemu.

fotos
Fot. 8. eCall BMW Źródło: eurodiagnosta.
fotos
Fot. 9. eCall Źródło: eurodiagnosta.

Dzięki eCall, centrum alarmowe otrzyma naszą pozycję za pomocą europejskiego systemu Galileo, który docelowo - bo wciąż jest udoskonalany - ma mieć dokładność w zakresie 10 cm - 1 m, a nie jak GPS obecnie - nawet 5 m.

Ważne!
Podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu wyposażonego w system eCall nie ma potrzeby inicjowania połączenia alarmowego.

Przepisy Unii Europejskiej.

Mając na uwadze uzasadnienie komisji europejskiej, która uznała system eCall za mający wpływ na ograniczenie ofiar śmiertelnych oraz złagodzenie powagi obrażeń spowodowanych wypadkami drogowymi, opracowano odpowiednie przepisy.

Decyzja PE sprawie wdrożenia usługi eCall na terenie całej UE
eCall Homologacja
eCall Zmiana Dyrektywy PE
(PE Parlament Europejski)

Kolejnym krokiem UE będzie wprowadzenie eCall w motocyklach oraz ciągnikach rolniczych.

BMW Motorrad
fotos
Fot. 10. eCall BMW Źródło: BMW.

Przepisy krajowe.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym Poz. 988 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

DZIAŁ III Pojazdy Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów.

Art. 66.
2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

Zmieniono przepisy określające zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych w odniesieniu do wdrożonego systemu eCall (Poz. 2066).

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.13. System eCall (jeżeli jest zamontowany/wymagany)
7.13.1. Montaż i konfiguracja

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu – o ile jest to możliwe.
UD UP UN
a) Brak systemu lub jego elementu. X
b) Nieprawidłowa wersja oprogramowania. X
c) Nieprawidłowe kodowanie systemu. X
7.13.2. Stan

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu – o ile jest to możliwe.
UD UP UN
a) Uszkodzenie systemu lub jego elementów. X
b) Wskaźnik awarii systemu eCall wskazuje dowolny rodzaj awarii w systemie. X
c) Awaria elektronicznego modułu sterującego systemu eCall. X
d) Awaria urządzenia komunikacyjnego w sieci telefonii ruchomej. X
e) Awaria sygnału GPS. X
f) Niepodłączone elementy audio. X
g) Źródło zasilania niepodłączone lub niewystarczająco naładowane. X
h) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X
7.13.3. Działanie

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
W przypadku gdy umożliwia to charakterystyka techniczna pojazdu i są dostępne niezbędne dane, kontrola uzupełniona przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu – o ile jest to możliwe.
UD UP UN
a) Nieprawidłowy minimalny zestaw danych (MSD). X
b) Elementy audio nie działają prawidłowo. X

OnStar to nie jest eCall

fotos
Fot. 11. Logo systemu OnStar

OnStar – należąca do grupy General Motors korporacja prowadząca działalność komunikacyjną, monitorującą, oraz śledzącą na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. System OnStar aktualnie dostępny jest wyłącznie w pojazdach produkowanych przez General Motors, lecz przez krótki czas dostępny był również w pojazdach produkowanych przez Audi, Acura, Subaru i Volkswagen. OnStar ma na celu namierzanie pojazdów znajdujących się na terenie danego kraju. Więcej.

fotos
Fot. 12. Panel systemu OnStar Opel (aktualnie nie działa w europie) Źródło: Opel.
Opel OnStar

System OnStar był montowany w samochodach marki Opel, kiedy ta była częścią General Motors. Obecnie Ople homologowane po 31 marca 2018 r. wyposaża się w obowiązkowy system eCall.
Usługa OnStar umożliwiała kontakt z centrum telefonicznym w nagłych wypadkach, obsługiwała również funkcje zdalnego sterowania. Obecnie Opel oferuje rozszerzenie systemu eCall za opłatą jako dodatkowy system o nazwie OpelConnect.

W sierpniu 2017 roku Grupa PSA zakupiła od Grupy General Motors marki Opel oraz Vauxhall. Firma OnStar Europe Limited nie była objęta tą transakcją i wciąż pozostaje spółką zależną grupy General Motors. W wyniku zmiany właściciela marki Opel/Vauxhall, usługi OnStar oraz Wi-Fi oferowane w ramach subskrypcji OnStar (jeśli były dostępne w danym kraju) nie będą dostępne w tych pojazdach po dniu 31 grudnia 2020 r. Więcej.

Ford SYNC

Ford wprowadził w 1996 roku usługę RESCU (ang: Remote Emergency Satellite Cellular Unit ), która korzystała z systemu GPS. Po zakończeniu prac nad systemem RESCU inżynierowie Forda opracowali w 2007 roku nowy system Ford SYNC.

Ford SYNC wyposażono w funkcję Emergency Assistance. Dzięki niej niezwłocznie po kolizji następuje automatyczne łączenie ze służbami ratunkowymi. System przesyła również informację GPS o położeniu auta.

Najnowsza generacja systemu SYNC wykorzystuje system Android. SYNC zarządza multimediami oraz obsługuje funkcje zdalnego sterowania. Powiadomienia ratunkowe w europie realizuje system eCall. Więcej.

System eCall zamontowany w pojazdach homologowanych przed 1 kwietnia 2018 r. musi działać prawidłowo.

Ocena stanu technicznego w zakresie wyposażenia w system eCall nie dotyczy pojazdów homologowanych przed 1 kwietnia 2018 r. wyposażonych w system OnStar lub inny.

Pojazdy sprowadzane z zagranicy, homologowane po 31 marca 2018 r. muszą być wyposażone w sprawny system eCall.

ERA-GLONASS

Jest to rosyjski odpowiednik eCall.

System reagowania na sytuacje kryzysowe ERA-GLONASS został uruchomiony w styczniu 2015 r. i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. Wszystkie pojazdy sprzedawane na terytorium Federacji Rosyjskiej od 1 stycznia 2017 r. muszą być wyposażone w system ERA-GLONASS.

System działa w całej Rosji i krajach członkowskich UE. Więcej.

fotos
Fot. 13. ERA Glonass Źródło: everythingrf.com.