Kwiecień 2023 r.

fotos

Fot 1: źródło eurodiagnosta

Obliczenie wskaźnika skuteczności hamulców %.

Wpisz zmierzone wartości:
Wybierz odpowiednie wartości:

zmin – wymagany wskaźnik skuteczności hamowania (%),

Pd – dopuszczalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego (daN) według § 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu lub ciśnienie obliczeniowe (dolne regulowane lub określone przez producenta pojazdu) pneumatycznego układu hamulcowego (daN lub MPa).
Uwaga: do kalkulatora wpisz wartości w Niutonach (na przkład 50 daN = 500 N)

Pz – zmierzony nacisk na pedał (dźwignię) hamulca roboczego (daN) lub zmierzone ciśnienie w siłownikach (daN lub MPa),
Uwaga: do kalkulatora wpisz wartość nacisku w Niutonach (na przkład 18 daN = 180 N)Wynik:
     %.
Ocena wyniku.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
(Dz.U z 2015r. poz. 776

D z i a ł I I
Szczegółowy sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu

Ocena skuteczności i równomierności hamowania

foto