fotos

Na zdjęciu: Yellow taxi, New York. Dodano: 01 stycznia 2020.

TAXI 2020

Taksówka z aplikacją zamiast taksometru, bez koła zapasowego oraz zestawu naprawczego.


Aplikacja mobilna może aktualnie zastąpić taksometr oraz kasę fiskalną w taksówce. W zestawie obowiązkowego wyposażenia taksówki, zamiast koła zapasowego lub zestawu naprawczego dopuszczono możliwość stosowania specjalnych opon „Seal tyre”.

Źródło: wirtualnemedia.pl

W artykule opisano zmiany przepisów prawa dotyczące taksówek, obowiązujące z dniem 01 stycznia 2020.

W przypadku badania dodatkowego pojazdu, który ma być używany jako taksówka, nie wyposażonego w taksometr umieścić w uwagach wydawanego zaświadczenia informację: „Pojazd nie jest wyposażony w taksometr”.

Podstawa: punkt j) Objaśnień do wzoru Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Poz. 2560 z dnia 24 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

a) W przypadku wykorzystywania do rozliczeń w taksówce aplikacji mobilnej, nie obowiązuje wymóg posiadania taksometru z ważnym dowodem legalizacji. Taksometr, który występuje w taksówce, nadal musi posiadać ważny dowód legalizacji.

b) dopuszczono wyposażenie taksówki w oponę samouszczelniającą (Seal tyre) zamiast koła zapasowego lub zestawu naprawczego.
Opony samouszczelniające „Seal tyre” są inaczej skonstruowane i oznaczone w porównaniu z oponami tradycyjnymi, nie należy ich mylić z oponami typy „Run Flat”.

c) uchylono punkt dotyczący podłączenia dodatkowgo światła z napisem „TAXI ”, które mogło być włączone wówczas, gdy taksometr był wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika. Aktualnie o włączeniu lub nie, światła z napisem „TAXI ” decyduje kierowca.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Poz. 2466 z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli w pkt 3.1 w kolumnie trzeciej pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.”.

Powyższa zmiana umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej jako urządzenia służącego do naliczania opłaty zamiast dotychczas stosowanego taksometru i kasy fiskalnej.


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poz. 2140 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy korzystający z takich platform jak Uber będą musieli posiadać licencję, wprowadzono możliwość zniesienia egzaminu z topografii miasta.


USTAWA

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja ustawy wprowadziła między innymi zmianę definicji taksówki.

Poz. 1180 z dnia 26 czerwca 2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
43) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:
a) taksometru albo
b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4));

foto
My Taxi Źródło: wp.pl

foto
Koło wyposażone w oponę „Seal tyre”. Źródło: continental

foto
Oznaczenie opony „Seal tyre”. Źródło: oponeo

foto
Koło wyposażone w oponę SSR — the Self Supporting Runflat Tyre. Źródło:Źródło: continental

foto
Oznaczenie opony Runflat. Źródło: oponeo

Warunki technicznePrzepisy dot. taksówki — Zmiana Poz. 2560

§ 24. 1. Taksówkę wyposaża się w:

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje;
2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz;
4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów;
5) uchylony);
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre);

8) dodatkowe światło z napisem „TAXI ”, odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu,
c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2020. Podstawa Poz. 2560


fot
Na zdjęciu: Fiat 125p. Źródło: fiat-1313.pl

Badanie techniczne taksówki - opracowanie Dr. Łukasz.