fotos
Fot 1. eurodiagnosta.

Dodano: 20 września 2021


Tajemnicza cyfra kontrolna numeru identyfikacyjnego VIN.

Cyfra (liczba) kontrolna lub inaczej suma kontrolna pozwala za pomocą specjalnego algorytmu (walidacja ang. validation) potwierdzić czy zapisany numeru VIN jest prawidłowy.

Do zapisywania wartości liczbowych stosuje się kombinacje cyfr od 0 do 9. Mimo iż suma kontrolna jest wynikiem obliczeń (liczbą), przyjęto nazywać ją cyfrą kontrolną, ponieważ jest zapisywana w postaci jednego znaku. W przypadku, gdy cyfrą kontrolną jest liczba 10, zapisuje się ją w postaci znaku X.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przyjęto zasadę umieszczania cyfry kontrolnej na dziewiątej pozycji numeru VIN.

fotos
Fot. 2. Numer VIN Tesla na dziewiątej pozycji znajduje się cyfra kontrolna 7.

Jak wyliczyć wartość cyfry kontrolnej (USA, Kanada).

Cyfra kontrolna jest wyliczana na podstawie wartości liczbowej wszystkich znaków numeru VIN (element znajdujący się na 9 pozycji pełni rolę cyfry kontrolnej numeru VIN pojazdów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

1. Należy znaleźć wartość liczbową odpowiadającą kolejnym znakom VIN. Litery I, O oraz Q nie są dozwolone, ich obecność świadczy o błędzie.

Litery należy zastąpić ich odpowiednikami numerycznymi. Odpowiednie wartości podaje tabela.

A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 E: 5 F: 6 G: 7 H: 8 -
J: 1 K: 2 L: 3 M: 4 N: 5 - P: 7 - R: 9
- S: 2 T: 3 U: 4 V: 5 W: 6 X: 7 Y: 8 Z: 9
Tab 1. Tabela numerycznych odpowiedników dla literowych znaków VIN.

Pozycje numeru VIN mają współczynnik wagowy. Dziewiąta pozycja to cyfra kontrolna. Została zastąpiona cyfrą 0, która usunie ją w wyniku mnożenia.

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17
Waga 8 7 6 5 4 3 2 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2
Tab 2. Tabela współczynników wagi.

2. Aby wyliczyć wartość cyfry kontrolnej, należy pomnożyć wartości odpowiadające poszczególnym literom i cyfrom przez wagi wynikające z ich pozycji i zsumować otrzymane iloczyny (zamieniamy litery na cyfry (liczby) i mnożymy przez wagi, cyfry (liczby) numeru VIN mnożymy przez wagi).

3. Otrzymaną wartość trzeba następnie podzielić przez 11, reszta z dzielenia jest cyfrą kontrolną. Jeśli reszta wynosi 10, cyfrą kontrolną jest znak „X” (rzymska liczba 10).

Przykładowy numer VIN: 5UXKR6C5XF0J77283

Po zsumowaniu wszystkich wyników otrzymujemy liczbę 406, którą dzielimy przez 11.

Znajdujemy resztę z dzielenia przez 11.

Reszta to cyfra kontrolna.

W tym przykładzie reszta to 10 w takim przypadku wyliczona cyfra kontrolna, którą jest liczba 10 zostaje zamieniona na „X” (rzymska liczba 10).

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
VIN 5 U X K R 6 C 5 X F 0 J 7 7 2 8 3
Wartość 5 4 7 2 9 6 3 5 7 6 0 1 7 7 2 8 3
Waga 8 7 6 5 4 3 2 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2
Wynik 40 28 42 10 36 18 6 50 0 54 0 7 42 35 8 24 6
Tab 3. Przykład wyliczenia cyfry kontrolnej BMW X5 F15.
Do wyliczeń można użyć kalkulatora online.
Kalkulator dzielenia z resztą Kalkulator sumy kontrolnej

Jak wyliczyć wartość cyfry kontrolnej (Pojazdy europejskie).

Cyfra kontrolna jest wyliczana na podstawie wartości liczbowej wszystkich znaków numeru VIN.

Jak wyliczyć wartość sumy kontrolnej (Niemcy). (Prüfziffer der Fahrgestellnummer).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech cyfra kontrolna jest wpisana obok numeru VIN w pozycji 3 niemieckiego dowodu rejestracyjnego (Fot. 3 i 4.).

1. Należy znaleźć wartość liczbową odpowiadającą kolejnym znakom VIN. Litery I, O oraz Q nie są dozwolone, ich obecność świadczy o błędzie.

fotos
Fot. 3. Wzór niemieckiego dowodu rejestracyjnego.
fotos
Fot. 4. Numer VIN Opel cyfra kontrolna w dowodzie.

Litery należy zastąpić ich odpowiednikami numerycznymi. Odpowiednie wartości podaje tabela (Tab 1.).

Pozycje numeru VIN od pierwszej do ósmej mają współczynnik wagowy od 9 do 2.
Pozycje numeru VIN od dziewiątej do siedemnastej mają współczynnik wagowy od 10 do 2 (Tab 4.).

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17
Waga 9 8 7 6 5 4 3 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Tab 4. Tabela współczynników wagi.

2. Aby wyliczyć wartość cyfry kontrolnej, należy pomnożyć wartości odpowiadające poszczególnym literom i cyfrom przez wagi wynikające z ich pozycji i zsumować otrzymane iloczyny (zamieniamy litery na cyfry (liczby) i mnożymy przez wagi, cyfry (liczby) numeru VIN mnożymy przez wagi).

3. Otrzymaną wartość trzeba następnie podzielić przez 11, reszta z dzielenia jest cyfrą kontrolną. Jeśli reszta wynosi 10, cyfrą kontrolną jest znak „X” (rzymska liczba 10).

Przykładowy numer VIN: W0L0XCE7564116559

Po zsumowaniu wszystkich wyników otrzymujemy liczbę 383, którą dzielimy przez 11.

Znajdujemy resztę z dzielenia przez 11.

Reszta to cyfra kontrolna.

W tym przykładzie reszta to 9 zatem cyfrą kontrolną jest 9 (Fot. 4).

Kalkulator dzielenia z resztą
Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
VIN W 0 L 0 X C E 7 5 6 4 1 1 6 5 5 9
Wartość 6 0 3 0 7 3 5 7 5 6 4 1 1 6 5 5 9
Waga 9 8 7 6 5 4 3 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Wynik 54 0 21 0 35 12 15 14 50 54 32 7 6 30 20 15 18
Tab 5. Przykład wyliczenia cyfry kontrolnej Opel Meriva A.