24 kwietnia 2022 r.

Ośrodek Kształcenia Kadr Kierowców AUTO TRANSBUD.


Szkolenie dla diagnostów i osób zajmujących się badaniami technicznymi pojazdów.

Szanowni Państwo !

W dniu 24 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne szkolenie dla diagnostów.

Za udział dziękuje organizator Dyrektor Ośrodka Kształcenia Kadr Kierowców AUTO TRANSBUD Inżynier Zbigniew Sikora.


Przypomnienie programu szkolenia:

Omówienie zmian w przepisach, które nastąpiły od 2020 roku:

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w tym między innymi:

 • badanie okresowe pojazdów wyposażonych w zmniejszone tablice rejestracyjne,
 • Badanie po szkodzie istotnej,
 • likwidacja nalepek kontrolnych,.
 • likwidacja karty pojazdu,

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, w tym:

 • zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej niektórych pojazdów czteroosiowych;
 • zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu ilości miejsc siedzących w pojazdach;
 • nowe oznakowanie pojazdów policji.
fotos
Fot. Dyrektor Ośrodka Kształcenia Kadr AUTO TRANSBUD Inżynier Zbigniew Sikora.

Informacje.

 • Badanie techniczne quadów zarejestrowanych jako ciągniki rolnicze.
 • Omówienie klas pojazdów hybrydowych, pojazdy hybrydowe jednopaliwowe i dwupaliwowe.
 • Pojazd zasilany paliwem alternatywnym.
 • Omówienie projektu zmian w przepisach w zakresie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych przez diagnostów.
 • Omówienie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.
 • Ustalenie masy ciągniętej przyczepy;
 • wyznaczenie terminu następnego badania po wykonaniu badań dodatkowych, w tym badanie taksówki, badanie pojazdów po zmianach konstrukcyjnych;
 • odczyt wskazania drogomierza;
 • wykonywanie badań okresowych i dodatkowych pojazdów sprowadzonych z zagranicy bez tablic rejestracyjnych.
 • Zmiany dotyczące rodzajów pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz zmiany warunków konstrukcyjnych pojazdów ADR zarejestrowanych w oparciu o 9 część ADR.
fotos
Fot. Grzegorz Wasyl Zastępca Dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa.

Badania techniczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 • BHP podczas wykonywania badań technicznych pojazdów elektrycznych i hybrydowych z uwzględnieniem badania po szkodzie istotnej.
 • Odczyt wskazania drogomierza pojazdu elektrycznego (NFOŚiGW).
 • Badanie techniczne pojazdów wyposażonego w obowiązkowy system eCall.
 • Prezentacja samochodu elektrycznego LEXUS UX 300e.
fotos
Fot. Prezentacja samochodu elektrycznego LEXUS UX 300e.

Podczas spotkania uczestnicy zadawali wiele pytań. Część z nich wraz z odpowiedziami publikujemy na oddzielnej stronie.

Pytania i odpowiedzi