Aktualizacja: 07 marca 2020

Film. Ustawianie reflektorów przyrządem SEG V

Oświetlenie

Kontrola ustawienia i światłości świateł pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego.

Ocena usterek ustawienie Ocena usterek światłość

Dlaczego diagnosta nie powinien regulować ustawienia świateł.

Zakres czynności badania technicznego nie obejmuje regulacji a tym bardziej napraw urządzeń oświetleniowych.

Wybrane informacje (źródło Hella):

W pojazdach z oddzielnymi modułami świateł drogowych (np. używanymi w połączeniu z reflektorami bi-ksenonowymi) światła drogowe należy ustawiać według zaleceń producenta pojazdu, ponieważ w tym przypadku mogą być dostępne różne możliwości.

fotos
Fot. Oświetlenie LED Renault.

Niektórzy producenci oferują od pewnego czasu tzw. „asystentów świateł drogowych” jako wyposażenie opcjonalne. Przy użyciu zamontowanej w przedniej szybie kamery możliwe jest rozpoznawanie pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub poruszających się przed danym pojazdem. Następnie, zależnie od sytuacji, w sposób automatyczny zostają włączone lub wyłączone światła drogowe. Oprócz tego istnieje także tzw. „pionowa granica światło-cienia” (skrót w języku niemieckim VHDG). Ten system świateł drogowych charakteryzuje się specyficznym rozsyłem światła na drodze.

W przeciwieństwie do normalnych świateł drogowych, które tworzą plamę świetlną w kształcie owalu na ekranie kontrolnym, pionowa granica światło-cienia wytwarza kształt raczej prostokątny.

W celu regulacji tego rodzaju funkcji świateł drogowych należy otworzyć odpowiednie menu przy użyciu testera diagnostycznego. Reflektory zostają ustawione w odpowiedniej pozycji, a następnie zostaje wysterowana pionowa granica światło-cienia. Następnym krokiem jest ustawienie pionowej linii rozsyłu światła (okrąg w kolorze czerwonym) w taki sposób, aby znajdowała się ona dokładnie na środku ekranu kontrolnego. W przypadku pionowej granicy światło-cienia poprawne ustawienie reflektorów jest absolutnie konieczne, ponieważ w innym razie pozostali uczestnicy ruchu drogowego mogą być całkowicie oślepiani.


Kontrola ustawienia świateł
 • Metody
  Pomiar ustawienia na ławie pomiarowej za pomocą przyrządów do kontroli ustawienia świateł.
Urządzenie wypoziomowane ustawić na wartość fabryczną pochylenia podaną przez producenta pojazdu.

Wartość fabryczna pochylenia reflektora podawana w % (1% = 10 cm na 10 m zasięgu).

fotos
Fot. Pochylenie do dołu w % na reflektorze GM.
fotos
Fot. Pochylenie do dołu w % na tabliczce znamionowej Mercedes-Benz.
Asymetryczność świateł mijania.

Brak asymetryczności świateł mijania i oświetlenia drogi po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposażonego w światła mijania z żarówkami halogenowymi, nie dotyczy motocykla zarejestrowanego po dniu 31 grudnia 2009 r.

Zły stan układu projektorowego może mieć negatywny wpływ na ustalenie wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania.

Stan techniczny układu projektorowego więcej
fotos
Fot. Granica światła i cienia.
Światłość świateł drogowych
 • Metody
  Pomiar światłości poszczególnych równocześnie włączonych par świateł drogowych za pomocą przyrządu do pomiaru światłości i obliczenie:
  – sumy światłości
  – różnicy światłości między lewym i prawym światłem.
  Uwaga: Pomiaru światłości dokonuje się przy pracy silnika na średniej prędkości obrotowej.
Suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż:

30 000 cd (dla motocykli -12 500 cd) i nie może przekraczać 225 000 cd (dla motocykli -120 000 cd)
Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

fotos
Fot. Ostrzeżenie przed wysokim napięciem na reflektorze ksenonowym.
Przyrząd do pomiaru światłości w kcd (kilokandela).

W rozporządzeniu w sprawie wymagań w stosunku do SKP brak szczegółowych wymagań dla przyrządu do kontroli ustawienia i światłości świateł. Jednak zakres badań technicznych w ocenie usterek zawiera informacje, jakie pomiary należy wykonać, przeprowadzając badania techniczne. W związku z powyższym należy stosować przyrządy odpowiednio wyskalowane umożliwiające prawidłowe wykonanie pomiarów w określonych jednostkach.

Światłość świateł drogowych wyrażona w kcd (kilokandela).

Wartość odchylenia ustawienia strumienia światła w cm/10 m.

fotos
Fot. Przyrząd firmy Fudim Polmo Polska.
fotos
Fot. Przyrząd firmy MAHA Niemcy.

Cechy przyrządu:
 • Pomiar światłości świateł drogowych w kcd (kilokandela).
 • Pomiar odchylenia strumienia światła w płaszczyźnie poziomej.
 • Pomiar odchylenia strumienia światła w płaszczyźnie pionowej.
 • image
  Kalkulator.

  Do obliczania różnicy światłości świateł drogowych.

fotos
Fot. Przyrząd firmy Lujan Hiszpania.
Kandela (cd) nie Luks (Lux)

Światłość świateł drogowych wyrażona jest w kcd (kilokandela) dlatego przyrząd, musi posiadać miernik światłości określający wartość kcd (kilokandela). Przyrządy kontrolne, wyposażone w mierniki natężenia światła Lux (luks) nie mogą być stosowane w stacjach kontroli pojazdów z uwagi na brak możliwości precyzyjnego przeliczenia jednostek Lux na kcd.

Jednostki

Kandela (cd) - jednostka światłości źródła światła. Jest to światłość, z jaką świeci w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne określonej częstotliwości i wydajności energetycznej.

Lumen (lm) - jednostka strumienia świetlnego. Jest to pomiar strumienia świetlnego, jako całkowita ilość światła widzialnego.

Luks (lx) - jednostka natężenia oświetlenia. Określa natężenie oświetlenia, które jest ilością światła padającego na jednostkę powierzchni. Jeden luks jest równy jednemu lumenowi na metr kwadratowy.

Kandela (cd) jest to ilość światła wysyłana w określonym kierunku, natomiast luks (lx) jest to natężenie oświetlenia określonej powierzchni.

Nie ma możliwości bezpośredniego przeliczenia luksów na kandele.


Przegląd przepisów dotyczących oświetlenia pojazdów

Broszura HELLA
Opracowanie dotyczy oświetlenia. Na podstawie Regulaminu 48 EKG ONZ.

Regulamin 48 EKG ONZ
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Regulamin 112 EKG ONZ
Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED

Regulacja ustawienia świateł informacje
fotos
Fot. Mini Cooper.

Instrukcja dotyczy regulacji w warunkach warsztatowych i obejmuje pojazdy wyposażone w tradycyjne oświetlenie z żarówkami halogenowymi.

Ustawienie świateł instrukcja HELLA

Ważne! Pomiar światłości świateł drogowych w kilokandelach (kcd). W instrukcji pokazano pomiar natężenia świateł mijania w luksach (Lux).