Luty 2024

fotos
Udostępnij


Folia na szybach - przepisy.

Współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%.

Podstawa prawna:
Poz. 2022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z pózn. zmianami.

§ 8. 5. Szyby pojazdu:

4) przednie i przednie boczne powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%;

Współczynnik przepuszczania światła podany na szybach.

Większość współczesnych samochodów wyposaża się w szyby fabrycznie przyciemnione w stopniu nieprzekraczającym wartości określonej przepisami.

Część producentów szyb samochodowych podaje wartość przepuszczalności światła w procentach bezpośrednio na szybie (Fot. 2, 3).

fotos
Fot.2: 70% szyba przednia boczna Źródło: eurodiagnosta
fotos
Fot.3: 75% szyba przednia Źródło: eurodiagnosta

Folia na szybach przyciemnionych fabrycznie.

Naklejenie folii na szybach (przednich bocznych i szybie przedniej) przyciemnionych fabrycznie powodujące dodatkowe ograniczenie przepuszczalności światła oznacza naruszenie przepisów (UP usterka poważna).

Należy przeprowadzić pomiar.

Jeżeli zmierzona wartość współczynnika przepuszczalności światła dla szyb przednich i przednich bocznych jest mniejsza niż 70%, należy określić negatywny wynik badania technicznego.

Kod usterki 3.1. b)
fotos
Fot.4: 35% szyba przednia boczna Źródło: eurodiagnosta
fotos
Fot.5: 35%/70% szyba przednia boczna Źródło: eurodiagnosta

Pomiary.

Pomiaru dokonuje się za pomocą przyrządu do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła.

Przed przystąpieniem do pomiaru przeprowadza się kalibrację przyrządu.

fotos
Fot.4: Pomiar Źródło: eurodiagnosta
fotos
Fot.5: Pomiar Źródło: eurodiagnosta