Kwiecień 2024

fotos

Światła pozycyjne motocykla.

Dopuszcza się aby światła pozycyjne barwy żółtej samochodowej były sprzężone z przednim światłem kierunku jazdy i mogły być włączone podczas jazdy.

Podstawa prawna:
Regulamin ONZ nr 53 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3 w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

6.6.7. Pozostałe wymogi:

W przypadku gdy przednie światło pozycyjne jest wzajemnie sprzężone z przednim światłem kierunku jazdy, połączenie elektryczne musi być wykonane tak, aby światło pozycyjne znajdujące się po tej samej stronie co światło kierunku jazdy było wyłączone, gdy błyska światło kierunku jazdy.

Dozwolona barwa żółta samochodowa pod warunkiem, że są dwa.

6.6. Przednie światło pozycyjne

6.6.1. Liczba

Jedno lub dwa, jeśli jest barwy białej
lub
dwa (po jednym z każdej strony), jeśli jest barwy żółtej samochodowej.

fotos
Fot.2: Kierunkowskaz motocykla homologacja.
fotos
Fot.3: Światła pozycyjne motocykla barwy żółtej samochodowej.