Marzec 2024

fotos
Udostępnij


Oznaczenia, jakie znajdziemy na szybach samochodowych.

Logo producenta samochodu (Fot. 2):

Fiat, Ford, GM, Jaguar, Mercedes-Benz, Toyota i inni.

Jeśli producent samochodu jest zarazem także producentem szyby, wtedy umieszczane jest wyłącznie logo marki pojazdu. Jeśli natomiast dany producent nie wytwarza samodzielnie szyb, tylko korzysta z usług firmy zewnętrznej, wtedy także pojawia się jej logo lub nazwa. Znak towarowy producenta pojazdu widnieje na szybie zawsze, jeśli jest ona oryginalna, czyli była zamontowana na linii produkcyjnej w fabryce marki lub wymieniono ją w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów.

fotos
Fot.2: Nazwa producenta pojazdu

Zatwierdzone nazwy handlowe producentów szyb (Fot. 3):

AGC Automotive (dawniej Nordglass), Carlite, Guardian, Pilkington, Sekurit, Sicursiv, Sigla, Spectrofloat, Splintex, Ford Safety Glass, Pittsburg Plate Glass (PPG), Lameks, Sisecam Automotive

fotos
Fot.3: Nazwa producenta szyby

Zgodność z normami (homologacja):

1 - amerykańska FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) wraz z normą ANSIZ 26.1

DOT (Fot. 4)

Przykład oznaczenia: DOT 247 M03 AS1

DOT 247 - (Departament of Transport USA) i numer przypisany do konkretnego producenta szkła.

Objaśnienia numerów DOT: www.carwindshields.info

M (Fot. 5)

M (z numerem) – skrót typu budowy szkła, np. grubość;

M03 - Numer określający typ budowy szkła identyfikujący szklaną konstrukcję m.in. grubość i kolor. Cyfry po literce M są nadawane przez producentów szyby i są przez nich zakodowane.

AS - (American Standard) (Fot. 6, Fot. 7)

AS1 - szyba laminowana – najczystsze szkło (co najmniej 70% przepuszczalności światła), które przeszło wszystkie testy w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z normą ANSI Z26.1 i normą (FMVSS) 205. Może być stosowane w dowolnym miejscu, ale ze względów na skomplikowany i kosztowny proces produkcyjny producenci samochodów stosują je jako szybę przednią. (stosuje się też oznaczenie AS-1)

AS2 - szyba hartowana. Ze względu, że nie przeszła wszystkich testów (stalowa kulka), nie może być stosowana jako przednia szyba. Najczęściej stosuje się je w szybach bocznych i tylnich (przyciemniane szkło o przepuszczalności światła co najmniej 70%). (stosuje się też oznaczenie AS-21)

AS3 - szyba laminowana lub hartowana o charakterystycznym ciemnym kolorze (szkło o przepuszczalności światła poniżej 70%). Zastosowanie na tylnych bocznych szybach i tylnych szybach. (stosuje się też oznaczenie AS-2) (Fot. 7a)

AS4 i AS5 – szyby z tworzywa sztucznego tylko na tył samochodu.

AS4 - stosowana w przypadku twardego dachu

AS5 - stosowana w przypadku miękkiego dachu

fotos
Fot.4: DOT 247
fotos
Fot.5: M03
fotos
Fot.6: AS1
fotos
Fot.7: AS1
fotos
Fot.7a: AS3
2 – europejska norma ECE (Economic Comission for Europe) - Europejska Komisja Gospodarcza (EKG ONZ) i dyrektywa 92/22EEC

Przykład oznaczenia: E1 43R - 001589

E1 - oznaczenie kraju, w którym przeprowadzono badania homologacyjne szyby, (Fot. 8)

43 R - numeru regulaminu, określającego normy dla szyb bezpiecznych

001589 - numer homologacji, przy czym pierwsze dwie cyfry oznaczają wersję regulaminu (przykład 00) a pozostałe kolejny numer homologacji.

Można również spotkać inne symbole certyfikatów w zależności, na jakie rynki był produkowany samochód:

- SABS - RPA

- CCC - Chiny (China Compulsory product Certification) (Fot. 9)

- ADR - Australia (Australia Design Rules)

- PNS - Filipiny (Philippines National Standard)

- SNI - Indonezja (Standar Nasional Indonesia)

- JIS - Japonia (Japan Industrial Standard)

- KS - Korea

- SON - Nigeria

- SASO - Arabia Saudyjska

Oznaczenie rodzaju szyby:

- Tampered, Temperlite, Toughened - (szyba hartowana) (Fot. 10),

- Laminated, Lamisafe - (szyba laminowana) (Fot. 11),

Oznaczenie miejsca, w którym szyba jest montowana. :

A - przód pojazdu,
B – tył.
L – lewy bok,
R - prawy bok.
F - zarówno bok prawy, jak i lewy.

Typ i rodzaj szyby:

SC albo CC - szyby, które ciemnieją pod wpływem promieni słonecznych,
GN, GF (Fot. 11a), GS - szyby termiczne zielone,
BL, BS - błękitne,
LG - jasny zielony,
CL - szyby bezbarwne białe, GY - szyby szare,
BZ - brązowe.

Inne właściwości:

SOLAR TINT - zawiera niewielką ilość barwnika, który blokuje część promieni UV (Fot. 19).

TINTED - szyba przyciemniana.

CRYSTAL ARMOR - szyba kuloodporna (Fot. 11b).

E1 = Niemcy
E2 = Francja
E3 = Włochy
E4 = Holandia
E5 = Szwecja
E6 = Belgia
E7 = Węgry
E8 = Republika Czeska
E9 = Hiszpania
E10 = Serbia i Czarnogóra
E11 = Wielka Brytania
E12 = Austria
E13 = Luksemburg
E14 = Szwajcaria
E16 = Norwegia
E17 = Finlandia
E18 = Dania
E19 = Rumunia
E20 = Polska
E21 = Portugalia
E22 = Rosja
E23 = Grecja
E24 = Irlandia
E25 = Chorwacja
E26 = Słowenia
E27 = Słowacja
E28 = Białoruś
E29 = Estonia
E31 = Bośnia i Hercegowina
E32 = Łotwa
E34 = Bułgaria
E36 = Litwa
E37 = Turcja
E40 = Macedonia
E43 = Japonia
E45 = Australia
E46 = Ukraina
E47 = Republika Południowej Afryki
E48 = Nowa Zelandia
E49 = Cypr
E50 = Malta
E51 = Korea Południowa
E52 = Malezja
E53 = Tajlandia
E56 = Czarnogóra
E58 = Tunezja
fotos
Fot.8: E1
fotos
Fot.9: CCC
fotos
Fot.10: Tempered
fotos
Fot.11: Laminated
fotos
Fot.11a: GF
fotos
Fot.11b: CRYSTAL ARMOR

Symbole (Fot. 12):

I - szyba przednia ze szkła hartowanego

I/P- szyba przednia ze szkła hartowanego pokryta materiałem z tworzywa sztucznego*

II - szyba przednia ze zwykłego szkła laminowanego

II/P - szyba przednia ze zwykłego szkła laminowanego pokryta materiałem z tworzywa sztucznego*

III - szyba przednia ze szkła laminowanego obrobionego

III/P- szyba przednia ze szkła laminowanego obrobionego pokryta materiałem z tworzywa sztucznego*

IV - szyba przednia ze szkła organicznego

V - szyba szklana inna niż szyba przednia o przepuszczalności światła widzialnego < 70%

VI - szyba zespolona dwuszybowa o przepuszczalności światła widzialnego < 70%

VII - szyba jednorodnie hartowana, jako szyba przednia w pojazdach wolnobieżnych, które ze względów konstrukcyjnych nie mogą przekraczać prędkości 40 km/h.

VIII - szyba ze sztywnego tworzywa sztucznego (nie szyby przednie):

IX - szyba z elastycznego tworzywa sztucznego,

X - szyba zespolona ze sztywnego tworzywa sztucznego:

XI - szyba laminowana inne niż szyby przednie./A - dla oszklenia przedniego,

/B - dla oszklenia bocznego, tylnego i dachowego,

/C - w miejscach, gdzie uderzenie głową jest mało prawdopodobne lub niemożliwe,

Ponadto w przypadku oszklenia z tworzywa sztucznego, które zostało poddane testom odporności na ścieranie, w zależności od sytuacji stosuje się również następujące oznakowania:

/L - dla szyb o rozproszeniu światła nieprzekraczającym 2% po 1 000 cyklach na powierzchni zewnętrznej oraz 4% po 100 cyklach na powierzchni wewnętrznej,

/M - dla szyb o rozproszeniu światła nieprzekraczającym 10% po 500 cyklach na powierzchni zewnętrznej oraz 4% po 100 cyklach na powierzchni wewnętrznej,


* Oznaczenie P Szyba bezpieczna pokryta tworzywem sztucznym oznacza szybę szklaną, zgodnie z definicją w pkt. 2.1 lub 2.2, z warstwą materiału z tworzywa sztucznego na jej wewnętrznej powierzchni;

fotos
Fot.12: Symbol II

Data produkcji szyby* (Fot. 13):

Rok produkcji:

Rok produkcji szyby oznacza się cyfrą, przeważnie podawana jest jedna cyfra oznaczająca rok („9” może oznaczać lata 1989, 1999, 2009, 2019) rzadziej spotyka się oznaczenie dwucyfrowe („21” rok 2021 Fot. 15).

Miesiąc produkcji:

Miesiąc, w którym wyprodukowano szybę, oznacza się kropkami. Producenci szyb stosują kilka wariantów oznaczeń.

Wariant 1

Jeśli kropki są przed cyfrą, to szybę wyprodukowano w okresie od stycznia do czerwca, z kolei, jeśli kropki znajdują się za cyfrą, to to szybę wyprodukowano od lipca do grudnia.

Kropki znikają z każdym upływającym miesiącem (.....8 - luty 2008, 8. - grudzień 2008).

. . . . . .8 - styczeń 2008

. . . . .8 - luty 2008

. . . .8 - marzec 2008

. . .8 - kwiecień 2008

. .8 - maj 2008

.8 - czerwiec 2008

8. . . . . . - lipiec 2008

8 . . . . . - sierpień 2008

8 . . . . - wrzesień 2008

8 . . . - październik 2008

8 . . - listopad 2008

8 . - grudzień 2008

Wariant 2

Wszystkie miesiące są oznaczone kropką po lewej stronie liczby. Czasami kropki są rozmieszczone w dwóch liniach maksymalnie sześć w każdej linii. Za każdy upływający miesiąc odejmuje się jedną kropkę. Dwanaście kropek oznacza styczeń. Jedna odpowiada grudniowi. Cyfra oznaczająca rok może być umieszczona pod linią kropek (Fot. 14)

. . . . . . . . . . . .8 - styczeń 2008

: : : : : :8 - styczeń 2008

Wariant 3

W trzecim wariancie cyfra roku produkcji znajduje się zawsze w tym samym miejscu pod kropkami. Miesiąc produkcji podany jest w osobnej linii z maksymalnie 12 kropkami, tutaj również za każdy upływający miesiąc odejmuje się jedną kropkę. (Fot. 14)

. . . . . . . . . . . .
 1             - styczeń 2011

Wariant 4

W czwartym wariancie cyfra roku produkcji znajduje się między kropkami, które umieszczone są w dwóch liniach. Tutaj również za każdy upływający miesiąc odejmuje się jedną kropkę. (Fot. 15)

. .       21
     .   .   .   .    - lipiec 2021


*Data produkcji szyby powinna pokrywać się z datą produkcji samochodu. Różnica może być, co najwyżej do dwóch trzech miesięcy wstecz. Powody związane z magazynowaniem szyb. Może się zdarzyć sytuacja, że samochód ze stycznia 2010 roku może mieć szybę z grudnia 2009 roku.

fotos
Fot.13: Data produkcji szyby (Marzec 2019).
fotos
Fot.14: Data produkcji szyby (Styczeń 2011).
fotos
Fot.15: Data produkcji szyby (Lipiec 2021).

Współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%.

Podstawa prawna:
Poz. 2022 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z pózn. zmianami.

§ 8. 5. Szyby pojazdu:

4) przednie i przednie boczne powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%;

Współczynnik przepuszczania światła podany na szybach.

Większość współczesnych samochodów wyposaża się w szyby fabrycznie przyciemnione w stopniu nieprzekraczającym wartości określonej przepisami.

Część producentów szyb samochodowych podaje wartość przepuszczalności światła w procentach bezpośrednio na szybie (Fot. 16 Fot. 17).

fotos
Fot.16: 70% szyba przednia boczna Źródło: eurodiagnosta
fotos
Fot.17: 75% szyba przednia Źródło: eurodiagnosta

Eurokod ARGIC

W 1993 roku firmy Saint-Gobain, Pilkington i Belron podjęły decyzję o stworzeniu uniwersalnego kodu identyfikacyjnego dla wszystkich szyb obecnych na rynku europejskim.

Organizacja nosi nazwę ARGIC (Automotive Replacement Glass Identification Center) / (PL. Centrum identyfikacji wymiennych szyb samochodowych).

Kod, którego używają do identyfikacji pojedynczych szyb w samochodach, nazywa się Eurokod ARGIC.

Eurokod ma maksymalną długość 15 znaków i jest w pełni zrozumiały dzięki zawsze takiej samej logice kodyfikacji.

A.R.G.I.C.

fotos
Fot.18: Kod ARGIC Źródło: jdmjunkies.ch
fotos
Fot.19: Kod ARGIC