Styczeń 2024

fotos

Tabela wyznaczania daty kolejnego badania technicznego

Podstawa prawna -Ustawa PORD Poz. 1047 z dnia 11 maja 2023 r.


Badania w systemie 3-2-1

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy do 3.5t DMC

Motocykl

Przyczepa do 3.5t DMC

Badania w systemie 3-2

Ciągnik rolniczy

Przyczepa rolnicza

Motorower (również przeznaczony do nauki jazdy)

Badania corocznie

Pojazd przewożący towary niebezpieczne

Taksówka "TAXI"

Pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego osób

Pojazd marki „SAM”

Pojazd zasilanego gazem

Pojazd uprzywilejowany

Pojazd używany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (nie dotyczy motoroweru)

Pojazd zabytkowy, wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego

Samochód ciężarowy powyżej 3.5t DMC

Przyczepa powyżej 3.5t DMC

Pojazd samochodowy specjalny

Badania w systemie 1-6-miesięcy

Autobus

Badaniom okresowym nie podlega

Przyczepa lekka

Pojazd zabytkowy

Samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych, który podlega corocznie badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi


Uzupełnienie

fot
Zdjęcie: bialystokonline.pl

Autobus zabytkowy - badania corocznie

Podstawa prawna.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Poz. 1990
Art. 81.10. ... W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

fot
Zdjęcie: ekamper.pl

Pojazd samochodowy specjalny kempingowy (kamper) - badania corocznie

Podstawa prawna.

Nie wymieniono w Art. 81 ust. 6–10.

fot
Zdjęcie: spidersweb.pl

Pojazd zabytkowy przystosowany do zasilania gazem - nie podlega okresowym badaniom technicznym.

Pojazd zabytkowy ma bezterminowy przegląd techniczny również jeśli posiada instalację gazową.

Ważne: Właściciel pojazdu musi sam zadbać o to aby zbiornik na gaz zamontowany w pojeździe zabytkowym miał ważny protokół i decyzję dopuszczającą do eksploatacji.

fot
Zdjęcie: yamaha-motor.eu

Czterokołowiec kategorii L- podlega corocznym okresowym badaniom technicznym.

Ustawa Art. 81. 5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, ...

fot
Zdjęcie: kymco.pl

T3b – pojazd rolniczy ciągnik kołowy.

Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego ... przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.