Akty prawne

Katalog wybranych aktów prawnych

Katalog zawiera istotne (dla diagnosty) akty prawne, obowiązujące oraz dokumenty archiwalne pomocne w ocenie zmian przepisów.

Zakres

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach


  • Poz. 776 (Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud z dnia 1 stycznia 2020r.)

Archiwum

Warunki techniczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


  • Poz. 2022 (Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud z dnia 1 stycznia 2020r.)

Archiwum

Opłaty

Akty prawne związane z opłatami SKPWymagania SKP

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdówArchiwum

RejestracjaArchiwum

Homologacja


Inne akty prawne


Unia Europejska