Czerwiec 2023

HistoVec

HistoVec umożliwia wgląd w historię administracyjną pojazdu zarejestrowanego w Systemie Rejestracji Pojazdów SIV (Système d’immatriculation des véhicules). (HistoVec).

fot
Fot. HistoVec.

Francuski CEPiK.

HistoVec: usługa oferowana przez delegację ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło. HistoVec.

Historia pojazdu.

Na stronie internetowej HistoVec, można sprawdzić dane techniczne pojazdu. W formularzu należy wpisać odpowiednie dane z dowodu rejestracyjnego.

image 2 image 1
Fot. HistoVec.

Przykład.

Do formularza należy wpisać wymagane dane w celu identyfikacji pojazdu.

W podpowiedziach przy polach formularza znajdują się obrazki dowodu rejestracyjnego z zaznaczoną informacją.

fot
Fot. HistoVec.
Po wprowadzeniu prawidłowych danych przechodzimy do informacji o pojeździe.

Informacje technicze wyświetlane są wraz z odpowiednimi znormalizowanymi kodami.

fot
Fot. HistoVec.