fot
Fot 1. Kratka Źródło: media.poznajvolvo.pl.
31 października 2020.

Kratka.

Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości.

Stan prawny, wymagania techniczne.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami).

Do potrzeb niniejszego opracowania posługujemy się tekstem ujednoliconym przez Ośrodek Autotransbud (stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 r.).
Link otwiera tekst ujednolicony.

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o rozporządzeniu, dotyczy to Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Opracowanie nie dotyczy pojazdów ciężarowy kategorii N o maksymalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.


Do dnia 29.05.1999 r.

W samochodach ciężarowych zarejestrowane po raz pierwszy do dnia 29.05.1999 r. Przegroda nie obowiązuje, ponieważ w ówczesnych przepisach nie określono wymogu oddzielenia kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej.

Podstawa (DU. Nr 21 z 1993 r.).

Od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Samochody ciężarowe zarejestrowany po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., muszą być wyposażone w odpowiednią przegrodę, jednak samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym na podstawie dyrektywy UE 2007/46 WE z dnia 05 września 2007 r. zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust.4 pkt 7 , pod warunkiem, że przestrzeń ładunkowa jest wyposażona w elementy zabezpieczające przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, (UE 2007/46 WE).

fot

Po dniu 31 grudnia 2016 r.

Samochody pierwotnie homologowane jako ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2017 r. W zakresie zabezpieczenia ładunku muszą spełniać wymagania dyrektywy UE 2007/46 WE z dnia 05 września 2007 r.

To znaczy, mogą być wyposażone tylko w elementy zabezpieczające do mocowania ładunku lub jednocześnie w przegrodę oraz elementy zabezpieczające do mocowania ładunku.

Podstawa: UE 2007/46 WE

ZAŁĄCZNIK I
CZĘŚĆ A
Kryteria kwalifikowania pojazdów do danej kategorii

3.4. Elementy zabezpieczające – urządzenia do mocowania – przeznaczone do zabezpieczenia ładunku zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.3, jak również systemy przegród, przeznaczone dla pojazdów do 7,5 tony, są projektowane zgodnie z przepisami sekcji 3 i 4 międzynarodowej
normy ISO 27956:2009 „Pojazdy drogowe – Zabezpieczanie ładunku w samochodach dostawczych – Wymogi i metody badań”.

Samochody pierwotnie homologowane jako osobowe, przerobione na ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2017 r. o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, mogą być wyposażone tylko w elementy zabezpieczające do mocowania ładunku lub jednocześnie w przegrodę i elementy zabezpieczające do mocowania ładunku.

Podstawa: złącznik numer 14 rozporządzenia.


Wersja rozszerzona. Więcej

Jeśli zainteresował cię temat samochodów ciężarowych, obowiązku wyposażenia ich w przegrodę (kratkę) to możesz dowiedzieć się jeszcze więcej w wersji rozszerzonej tego artykułu.

W wersji rozszerzonej znajdziesz:

  • Wybrane akty prawne krajowe i unijne (interpretacja).

  • Warunki, jakie powinny spełniać przegrody (kratki).

  • Zmiany rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy oraz z osobowego na ciężarowy.

  • Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych.

  • Zagadnienia związane z badaniami VAT.