Uwaga!

Trwają prace nad aktualizacją zasad Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

fot
Listopad 2023

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Pierwsze wymogi strefy czystego transportu (SCT) zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r., a jej pełna wersja – dwa lata później, tj. od 1 lipca 2026 r.

Do SCT będą mogły wjechać wszystkie pojazdy, które spełnią wymogi zapisane w uchwale. To zarówno samochody z silnikami benzynowymi, diesla, hybrydy czy z instalacjami LPG. Warunkiem wjazdu będzie to, aby silnik spełniał odpowiednią normę emisji spalin. Zapisy będą miały też wiele wyjątków.
Źródło: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Wymogi obwiązujące w strefie:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZTP.

1. Do 30 czerwca 2026 r. pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom:

  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LPG) – minimum norma Euro 1/ Euro I lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – minimum norma Euro 2/ Euro II lub odpowiadające im daty produkcji.

2. Do 30 czerwca 2026 r. pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 marca 2023 r. będą podlegały następującym ograniczeniom:

  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LPG) – minimum norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – minimum norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji.

3. Od 1 lipca 2026 r. wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom:

  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LPG) – minimum norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – minimum norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji.
fot
image 2 image 1
Fot. Ulotka informacyjna.

Wyłączenia

Na podstawie uchwały o ustanowieniu SCT, następujące pojazdy są zwolnione z wymogów strefy:

Zgodnie z zapisami Ustawy o elektomobilności i paliwach alternatywnych, z wymogów zwolnione są również pojazdy posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.


Obszar SCT

Granice SCT pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Krakowa. Dążenie do objęcia tak dużego obszaru strefą SCT wynika z chęci zapewnienia wysokiej efektywności rozwiązania – im większy będzie obszar SCT, tym lepszy będzie efekt poprawy jakości powietrza. Autostrady i drogi ekspresowe nie będą objęte SCT, ponieważ strefa obejmuje tylko drogi zarządzane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Dokładna lokalizacja wjazdu i wyjazdu z SCT zostanie uregulowana projektem organizacji ruchu. Chodzi o to, aby zapewnić możliwość wjazdu na IV obwodnicę (A4 oraz S52) z dróg zlokalizowanych poza granicami miasta oraz zapewnić kierowcom pojazdów przekraczających granice miasta, a niespełniających wymogów SCT, możliwość wykonania bezpiecznego manewru zawracania lub zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniu.

fot
Fot. Granice SCT.

Oznaczenie pojazdów uprawnionych do wjazdu i poruszania się w SCT

Minister klimatu i środowiska ustalił wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu. Nalepka określa m.in. rok produkcji pojazdu czy rodzaj paliwa, którym tankowany jest samochód.

Poz. 845 z dnia 31 marca 2022 r.

§ 5. 1. Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu i poruszania się po SCT, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy oraz w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały, oznacza się nalepką, wydaną przez Gminę Miejską Kraków lub inną polską gminę, w której ustanowiono strefę czystego transportu.

2. Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu samochodowego. W przypadku pojazdów samochodowych nieposiadających przedniej szyby nalepkę umieszcza się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie zawartych na niej informacji.

3. Na potrzeby okresowych uwarunkowań lokalnych Gmina Miejska Kraków może wydawać dodatkową nalepkę informacyjną, w celu umożliwienia szybkiej i łatwej identyfikacji uprawnień.

4. Ustala się opłatę za wydanie nalepki, o której mowa w ust. 1, w wysokości 5,00 zł.

fot
Fot. Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Centralna Ewidencja Pojazdów

Ministerstwo Cyfryzacji dodało informacje o normach emisji spalin do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jaką normę EURO spełnia dany pojazd, sprawdzimy na portalu historiapojazdu.gov.pl

W celu sprawdzenia należy wpisać niezbędne dane z dowodu rejestracyjnego w odpowiednie pola na stronie historiapojazdu.gov.pl następnie włączyć szukanie przyciskiem „Sprawdź pojazd” w kolejnym oknie odczytujemy dane techniczne pojazdu między innymi normę euro.

fot
Fot. HistoriaPojazdu.gov.pl formularz.
fot
Fot. HistoriaPojazdu.gov.pl dane techniczne.