fot
Fot 1. Volkswagen ID.3 .
8 listopada 2020.
ZIELONE TABLICE

Pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem,

Na tablicy jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na zielonym tle.

Nowe nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych.


Podstawa prawna.

Poz. 1272 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Poz. 1273 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Poz. 908 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Zielone tablice.

Zielone tło i czarny numer rejestracyjny dotyczy następujących tablic:

  • zwyczajnych samochodowych albo motocyklowych
  • jednorzędowych zmniejszonych
  • indywidualnych
  • motorowerowych
fot
Fot 2. Zielona tablica Volkswagen ID.3 .

Nowe nalepki legalizacyjne.

Nalepki legalizacyjne służące do legalizacji tablic rejestracyjnych pojazdów elektrycznych mają czerwone obwódki. W przypadku pojazdów napędzanych wodorem stosuje się kolor żółty.

Nalepki z kolorowymi obwódkami stosuje się do legalizacji tablic rejestracyjnych dyplomatycznych wydanych dla pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem.

fot
Fot 3. Nalepka legalizacyjna tablicy pojazdu elektrycznego.
fot
Fot 4. Nalepka legalizacyjna tablicy pojazdu napędzanego wodorem.

Nie dotyczy samochodów hybrydowych.

Zgodnie z zapisem omawianego rozporządzenia zielone tablice są wydawane wyłącznie dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem.

Pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Pojazd napędzany wodorem – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (Ustawa art. 2 pkt 33).

fot
Fot 5. Monitor energii napędu hybrydowego Toyota RAV4.

Inne oznaczenia tablic rejestracyjnych.

Na tablicach rejestracyjnych umieszcza się również naniesione techniką laserową:

Miejsce przeznaczone do umieszczenia znaku legalizacyjnego.

Grafikę obrysu wizerunku orła ...

Oznaczenie numeru certyfikatu ...

Oznaczenie nazwy producenta i numeru certyfikatu ...

fot
Fot 6. Grafika wizerunku orła.
fot
Fot 7. Oznaczenie numeru certyfikatu.