Zagłówki na tylnych siedzeniach nie obowiązują.

Zmianę wprowadza:

Poz. 858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 6 maja 2016 r (link)

Nowe rozporządzenie o warunkach technicznych - tekst jednolity (stan prawny na dzień 15 lipca 2017)

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 2022

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

9)37) w zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu; przepis stosuje się do samochodu osobowego (kategorii M1), samochodu ciżarowego o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii N1), autobusu o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (kategorii M2) oraz samochodu specjalnego o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymienionych kategorii, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1995r.; pojazdy samochodowe mogą być wyposażone w zagłówki, spełniające wymagania Regulaminów nr 17 lub 25 EKG ONZ, na innych siedzeniach niż zewnętrzne przednie;


Wcześniej obowiązywały przepisy

Tekst z 2015 roku (link)

OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r.

Poz. 305

§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

9) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coup o układzie siedzeń 2+2; dopuszcza się możliwość niewyposażenia w zagłówki siedzeń tylnych środkowych; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;

Tekst z 1996 roku (link)

§ 10.1.

8) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem pojazdów z nadwoziem otwartym,

foto

Gaśnica samochodowa - legalizacja, termin ważności, przepisy

Więcej

foto

Samochody z kratką zmiany w przepisach

Więcej

foto

Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową.

Więcej

foto

W dowodzie rejestracyjnym tylko pieczątka identyfikacyjna.

Więcej